شعر در مورد به نام خدا

دوشنبه 27 آذر 1396 ساعت 13:42

شعر در مورد به نام خدا

شعر در مورد به نام خدا,شعر درباره به نام خدا,شعر در مورد بنام خدا,شعری درباره ی به نام خدا,شعری در مورد به نام خدا,شعر کودکانه در مورد به نام خدا,شعر کوتاه در مورد به نام خدا,بیت شعر در مورد به نام خدا,شعر زیبا در مورد به نام خدا,یک بیت شعر در مورد به نام خدا,شعری درباره به نام خدا,شعر کوتاه درباره به نام خدا,اشعار در مورد به نام خدا,شعری درباره بنام خدا,شعر درباره ی به نام خدا,شعر نو درباره ی به نام خدا,یک بیت شعر درباره ی به نام خدا,یک بیت شعر درباره به نام خدا,شعر به نام خدا,شعر به نام خداوند جان و خرد,شعر به نام خداوند رنگین کمان,شعر به نام خدایی که جان آفرید,شعر به نام خداوند جان آفرین,شعر به نام خداوند لوح و قلم,شعر به نام خداوند خورشید و ماه,شعر به نام خدا کودکانه,شعر به نام خدا برای کودکان,شعر به نام خدای بهار آفرین,شعر به نام خداوند جان و خرد از کیست,معنی شعر به نام خداوند جان و خرد,دانلود شعر به نام خداوند جان و خرد,شعر به نام خداوند جان و خرد با معنی,معنی شعر به نام خداوند جان و خرد کلاس نهم,معنی کامل شعر به نام خداوند جان و خرد,ترجمه انگلیسی شعر به نام خداوند جان و خرد,معنای شعر به نام خداوند جان و خرد,معنی شعر به نام خداوند جان و خرد نهم,متن شعر به نام خداوند رنگین کمان,شعر بنام خداوند رنگین کمان,دانلود شعر به نام خداوند رنگین کمان,شعر کودکانه به نام خداوند رنگین کمان,آهنگ شعر به نام خداوند رنگین کمان,ادامه شعر به نام خداوند رنگین کمان,ادامه شعر به نام خداوند رنگین کمان خداوند بخشنده مهربان,شعر به نام خدایی که جان آفرید با معنی,شعر به نام خدایی که جان آفرید هشتم,شعر به نام خدایی که جان آفرید فارسی هشتم,شعر به نام خدایی که جان آفرید از سعدی,معنی شعر به نام خدایی که جان آفرید,معنی شعر به نام خدایی که جان آفرید هشتم,ترجمه شعر به نام خدایی که جان آفرید,معنی شعر به نام خدایی که جان افرید کلاس هشتم,دانلود شعر به نام خدایی که جان افرید,شعر به نام خداوند جان آفرین از سعدی,معنی شعر به نام خداوند جان آفرین,شعر به نام خداوند لوح و قلم از کیست,شعر بنام خداوند لوح و قلم,معنی شعر به نام خداوند خورشید و ماه,معنی شعر به نام خداوند خورشید و ماه,دانلود شعر به نام خداوند خورشید و ماه,ادامه شعر به نام خداوند خورشید و ماه,متن شعر به نام خداوند خورشید و ماه,شعر به نام خداوند خورشید ماه,ادامه شعر به نام خداوند خورشید ماه,شعر بنام خداوند خورشید و ماه,شعر کودکانه به نام خدا بسم الله,شعر بنام خدا کودکانه,شعر کودکانه در مورد به نام خدا,شعر به نام خدا کودکان

شعر در مورد به نام خدا

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد به نام خدا برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

بسم الله الرحمن الرحیم

هست کلید در گنج حکیم

فاتحۀ فکرت و ختم سخن

نام خدای است بر او ختم کن

شعر دعا , شعر در مورد دعا , شعر درباره دعا , شعر در وصف دعا

شعر در مورد به نام خدا

پیش وجود همه آیندگان

 بیش بقای همه پایندگان

سابقه سالار جهان قِدم

 مُرسله پیوند گلوی قلم

شعر سفید شدن مو , شعر در مورد سفید شدن مو , شعر درباره سفید شدن مو , شعر در وصف سفید شدن مو

شعر درباره به نام خدا

به نام آنکه هستی نام ازو یافت

فلک جنبش، زمین آرام ازو یافت

خدایی کافرینش در سجودش

گواهی مطلق آمد بر وجودش

شعر شطرنج , شعر در مورد شطرنج , شعر درباره شطرنج , شعر در وصف شطرنج

شعر در مورد بنام خدا

جواهر بخش فکرتهای باریک

به روز آرندۀ شبهای تاریک

غم و شادی نگار و بیم و اُمّید

شب و روز آفرین و ماه و خورشید

شعر اصفهان , شعر در مورد اصفهان , شعر درباره اصفهان , شعر در وصف اصفهان

شعری درباره ی به نام خدا

ای نام تو بهترین سر آغاز

بی نام تو نامه کی کنم باز

ای یاد تو مونس روانم

جز نام تو نیست بر زبانم

شعر سی سالگی , شعر در مورد سی سالگی , شعر درباره سی سالگی , شعر در وصف سی سالگی

شعری در مورد به نام خدا

ای هیچ خطی نگشته ز اوّل

بی حجت نام تو مسجّل

ای هست کن اساس هستی

کوته ز درت دراز دستی

شعر چهارشنبه , شعر در مورد چهارشنبه , شعر درباره چهارشنبه , شعر در وصف چهارشنبه

شعر کودکانه در مورد به نام خدا

ای هفت عروس نه عماری

بر درگه تو به پرده داری

ای هر چه رمیده وآرمیده

در کن فیکون، تو آفریده

شعر کنکور , شعر در مورد کنکور , شعر در وصف کنکور , شعر درباره کنکور

شعر کوتاه در مورد به نام خدا

ای محرم عالم تحیّر

عالم ز تو هم تهیّ و هم پر

از ظلمت خود رهاییم ده

با نور خود آشناییم ده

شعر امتحانات , شعر در مورد امتحانات , شعر در وصف امتحانات , شعر درباره امتحانات

بیت شعر در مورد به نام خدا

ای جهان دیده بودِ خویش از تو

هیچ بودی نبوده پیش از تو

در بدایت، بدایتِ همه چیز

در نهایت، نهایتِ همه چیز

شعر دانشگاه , شعر در مورد دانشگاه , شعر در وصف دانشگاه , شعر درباره دانشگاه

شعر زیبا در مورد به نام خدا

ای برآرندۀ سپهر بلند

انجم افروز و انجمن پیوند

آفرینندۀ خزانۀ جود

مبدع و آفریدگار وجود

شعر شیطان , شعر در مورد شیطان , شعر در وصف شیطان , شعر درباره شیطان

یک بیت شعر در مورد به نام خدا

خدایا جهان پادشاهی تو راست

زما خدمت آید خدایی تو راست

پناه بلندی و پستی تویی

همه نیستند آنچه هستی تویی

شعر دانشجو , شعر در مورد دانشجو , شعر در وصف دانشجو , شعر درباره دانشجو

شعری درباره به نام خدا

همه آفریدست بالا و پست

تویی آفرینندۀ هر چه هست

تویی برترین دانش آموز پاک

ز دانش قلم رانده بر لوح خاک

شعر قایق , شعر در مورد قایق , شعر در وصف قایق , شعر درباره قایق

شعر کوتاه درباره به نام خدا

خرد را تو روشن بصر کرده ای

چراغ هدایت تو بر کرده ای

نبود آفرینش تو بودی خدای

نباشد همی هم تو باشی به جای

شعر قهرمان , شعر در مورد قهرمان , شعر در وصف قهرمان , شعر درباره قهرمان

اشعار در مورد به نام خدا

خرد هر کجا گنجی آرد پدید

ز نام خدا سازد آن را کلید

رهایی ده بستگان سخن

توانا کن ناتوانانِ کُن

شعر دماغ , شعر در مورد دماغ , شعر در وصف دماغ , شعر درباره دماغ

شعری درباره بنام خدا

نهان وآشکارا درون و برون

خرد را به درگاه او رهنمون

به حکم آشکارا به حکمت نهفت

ستاینده حیران ازو، وقت گفت

شعر ضرب المثل , شعر در مورد ضرب المثل , شعر در وصف ضرب المثل , شعر درباره ضرب المثل

شعر درباره ی به نام خدا

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه بر نگذرد

خداوند نام و خداوند جای

خداوند روزی ده رهنمای

شعر انار , شعر در مورد انار , شعر در وصف انار , شعر درباره انار

شعر نو درباره ی به نام خدا

خداوند کیهان و گردون سپهر

فروزندۀ ماه و ناهید ومهر

ز نام و نشان و گمان برتر است

نگارندۀ بر شده گوهر است

شعر آشتی , شعر در مورد آشتی , شعر در وصف آشتی , شعر درباره آشتی

یک بیت شعر درباره ی به نام خدا

به بینندگان آفریننده را

نبینی مرجان دو بیننده را

نیابد بدو نیز اندیشه راه

که او برتر از نام و از جایگاه

شعر شجاعت , شعر در مورد شجاعت , شعر در وصف شجاعت , شعر درباره شجاعت

یک بیت شعر درباره به نام خدا

سخن هر چه زین گوهران بگذرد

نیابد بدو راه جان و خرد

به نام خداوند جان آفرین

حکیم سخن در زبان آفرین

شعر صدف , شعر در مورد صدف , شعر در وصف صدف , شعر درباره صدف

شعر به نام خدا

خداوند بخشندۀ دستگیر

کریم خطا بخش پوزش پذیر

عزیزی که هر کز درش سر بتافت

به هر در که شد، هیچ عزت نیافت

سر پادشاهان گردنفراز

به درگاه او بر زمین نیاز

شعر طناز , شعر در مورد طناز , شعر در وصف طناز , شعر درباره طناز

شعر به نام خداوند جان و خرد

به نام خداوند جان آفرین

حکیم سخن در زبان آفرین

خداوند بخشندۀ دستگیر

کریم خطا بخش پوزش پذیر

شعر شهدا , شعر در مورد شهدا , شعر در وصف شهدا , شعر درباره شهدا

شعر به نام خداوند رنگین کمان

عزیزی که هر کز درش سر بتافت

به هر در که شد، هیچ عزت نیافت

سر پادشاهان گردنفراز

به درگاه او بر زمین نیاز

شعر علم , شعر در مورد علم , شعر در وصف علم , شعر درباره علم

شعر به نام خدایی که جان آفرید

اول دفتر به نام ایزد دانا

صانع پروردگار حیّ توانا

اکبر و اعظم، خدای عالم و آدم

صورت خوب آفرید و سیرت زیبا

شعر طفل , شعر در مورد طفل , شعر در وصف طفل , شعر درباره طفل

شعر به نام خداوند جان آفرین

از در بخشندگی و بنده نواری

مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا

قسمت خود می خورند منعم و درویش

روزی خود می برند پشّه و عنقا

شعر ظرفیت , شعر در مورد ظرفیت , شعر در وصف ظرفیت , شعر درباره ظرفیت

شعر به نام خداوند لوح و قلم

شکر و سپاس و منّت و عزّت خدای را

پروردگار خلق و خداوند کبریا

دادار عیب دان و نگهدار آسمان

رزّاق بنده پرور و خلّاق رهنما

شعر دانش , شعر در مورد دانش , شعر در وصف دانش , شعر درباره دانش

شعر به نام خداوند خورشید و ماه

اقرار می کند دو جهان بر یگانگیش

یکتا و، پشت عالمیان بر درش دو تا

گوهر ز سنگ خاره کند، لؤلؤ از صدف

فرزند آدم از گل و، برگ گل از گیا

سبحان مِن یمیتُ و یحیی و لا اله

الّا هوالذی خَلَقَ الارضَ والسّما

شعر ضعبف کشی , شعر در مورد ضعبف کشی , شعر در وصف ضعبف کشی , شعر درباره ضعبف کشی

شعر به نام خدا کودکانه

ثنا و حمد بی پایان خدا را

که صنعش در وجود آورد ما را

الها، قادرا، پروردگارا

کریما، منعما، آمرزگارا

شعر اسب , شعر در مورد اسب , شعر در وصف اسب , شعر درباره اسب

شعر به نام خدا برای کودکان

چه باشد پادشاه پادشاهان

اگر رحمت کنی مشتی گدا را؟

خداوندا تو ایمان و شهادت

عطا دادی به فضل خویش ما را؟

شعر شیراز , شعر در مورد شیراز , شعر در وصف شیراز , شعر درباره شیراز

شعر به نام خدای بهار آفرین

وز انعامت همیدون چشم داریم

که دیگر باز نستانی عطا را

از احسان خداوندی عجب نیست

اگر خط در کشی جرم و خطا را

شعر صلوات , شعر در مورد صلوات , شعر در وصف صلوات , شعر درباره صلوات

شعر به نام خداوند جان و خرد از کیست

ای چشم و چراغ اهل بینش

مقصود وجود آفرینش

صاحبدل لاینام قلبی

مهمان ابیت عند ربی

در وصف تو لا نبیّ بعدی

خود وصف تو و زبان سعدی؟

شعر یاسمن , شعر در مورد یاسمن , شعر در وصف یاسمن , شعر درباره یاسمن

معنی شعر به نام خداوند جان و خرد

آفرین جان آفرین پاک را

آنکه جان بخشید و ایمان خاک را

عرش را بنیاد بر آب او نهاد

خاکیان را عمر بر باد او نهاد

شعر نور , شعر در مورد نور , شعر در وصف نور , شعر درباره نور

دانلود شعر به نام خداوند جان و خرد

آسمان را در زبر دستی بداشت

خاک را در غایتِ پستی بداشت

آن یکی را جنبش مادام داد

وین دگر را دایماً آرام داد

شعر قلیان , شعر در مورد قلیان , شعر در وصف قلیان , شعر درباره قلیان

شعر به نام خداوند جان و خرد با معنی

سبحان خالقی که صفاتش ز کبریا

در خاک عجز می فکند عقل انبیا

گر صد هزار قرن همه خلق کاینات

فکرت کنند در صفت عزت خدا

شعر هزاره , شعر در مورد هزاره , شعر در وصف هزاره , شعر درباره هزاره

معنی شعر به نام خداوند جان و خرد کلاس نهم

آخر به عجز معترف آیند کای اله

دانسته شد که هیچ ندانسته ایم ما

شعر سیب , شعر در مورد سیب , شعر در وصف سیب , شعر درباره سیب

معنی کامل شعر به نام خداوند جان و خرد

ای در درون جانم و جان از تو بی خبر

وز تو جهان پرست و جهان از تو بی خبر

ای عقل پیر و بخت جوان کرده راه تو

پیر از تو بی نشان و جوان از تو بی خبر

شعر نقاشی , شعر در مورد نقاشی , شعر در وصف نقاشی , شعر درباره نقاشی

ترجمه انگلیسی شعر به نام خداوند جان و خرد

چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان

در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر

شعر قهر , شعر در مورد قهر , شعر در وصف قهر , شعر درباره قهر

معنای شعر به نام خداوند جان و خرد

ای جلالت فرش عزت جاودان انداخته

عکس نورت تابشی بر کُن فکان انداخته

نقشبند فطرتت نقش جهان انگیخته

بر بساط لامکان شکل مکان انداخته

شعر دشت , شعر در مورد دشت , شعر در وصف دشت , شعر درباره دشت

معنی شعر به نام خداوند جان و خرد نهم

چیست عالم؟ نیم ذرّه در فضای کبریات

آفتاب قدرتت تابی بر آن انداخته

کیست جان؟ از عکس انوار جمالت تابشی

چیست تن؟ خاکی درو آب روان انداخته

شعر کتاب , شعر در مورد کتاب , شعر در وصف کتاب , شعر درباره کتاب

متن شعر به نام خداوند رنگین کمان

تا شود سیراب زآب معرفت هر دم گیا

فیض مهرت قطره ای در کشت جان انداخته

شعر کربلا , شعر در مورد کربلا , شعر در وصف کربلا , شعر درباره کربلا

شعر بنام خداوند رنگین کمان

ای ز فروغ رخت تافته صد آفتاب

تافته ام از غمت، روی ز من بر متاب

زنده به بوی توام، بوی ز من وامگیر

شعر کوه , شعر در مورد کوه , شعر در وصف کوه , شعر درباره کوه

دانلود شعر به نام خداوند رنگین کمان

تشنۀ روی توام، باز مدار از من آب

از رخ سیراب خود بر جگرم آب زن

کز تپش تشنگی شد جگر من سراب

تافته اندر دلم پرتو مهر رخت

می کنم از آب چشم، خانۀ دل را خراب

شعر هفته وحدت , شعر در مورد هفته وحدت , شعر در وصف هفته وحدت , شعر درباره هفته وحدت

شعر کودکانه به نام خداوند رنگین کمان

نخستین باده کاندر جام کردند

ز چشم مست ساقی وام کردند

چو با خود یافتند اهل طرب را

شراب بیخودی در جام کردند

شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست

آهنگ شعر به نام خداوند رنگین کمان

لب میگون جانان جام درداد

شراب عاشقانش نام کردند

ز بهر صید دلهای جهانی

کمند زلف خوبان دام کردند

به گیتی هر کجا درد دلی بود

به هم  کردند و عشقش نام کردند

شعر سلام , شعر در مورد سلام , شعر در وصف سلام , شعر درباره سلام

ادامه شعر به نام خداوند رنگین کمان

هستی نبود سزای کس غیر خدا

او هستی محض و ما سوا هست نما

در هستی ما شروط هستی نایاب

در هستی حق کمال هستی پیدا

شعر هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک , شعر در وصف هوای پاک , شعر درباره هوای پاک

ادامه شعر به نام خداوند رنگین کمان خداوند بخشنده مهربان

ای انکه خدای خویش خوانیم تو را

طاعت به سزا کجا توانیم تو را

گویند خدای را به حاجات بخوان

حاضرتر از آنی که بخوانیم تو را

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

شعر به نام خدایی که جان آفرید با معنی

کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را

کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را

غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور

پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

شعر به نام خدایی که جان آفرید هشتم

با صد هزار جلوه برون آمدی که من

با صد هزار دیده تماشا کنم تو را

بالای خود در این چشم من ببین

تا با خبر ز عالم بالا کنم تو را

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

شعر به نام خدایی که جان آفرید فارسی هشتم

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

چراغ دل به نور جان برافروخت

ز فضلش هر دو عالم گشت روشن

ز فیضش خاک آدم گشت گلشن

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

شعر به نام خدایی که جان آفرید از سعدی

توانایی که در یک طرفه العین

ز کاف و نون  پدید آورد کونین

چو قاف قدرتش دم بر قلم زد

هزاران نقش بر لوح عدم زد

از آن دم گشت پیدا هر دو عالم

وز آندم شد هویدا جان آدم

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

معنی شعر به نام خدایی که جان آفرید

دلم جواب بلی می دهد صلای تو را

صلا بزن که به جان می خرم بلای تو را

به زلف گو که ازل تا ابد کشاکش تست

نه ابتدای تو دیدم نه انتهای تو را

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

معنی شعر به نام خدایی که جان آفرید هشتم

کشم جفای تو تا عمر باشدم هر جند

وفا نمی کند این عمرها وفای تو را

بجاست کز غم دل رنجه باشم و دلتنگ

مگر نه در دل من تنگ کرده جای تو را

تو از دریچۀ دل می روی و می آیی

ولی نمی شنود کس صدای پای تو را

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

ترجمه شعر به نام خدایی که جان آفرید

به نام خالق پیداوپنهان

که پیدا و نهان داند به یکسان

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

معنی شعر به نام خدایی که جان افرید کلاس هشتم

به نام خداوند جان وخرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

دانلود شعر به نام خدایی که جان افرید

به نام خدایی که برذات وی

محال است هرگز بردعقل پی

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

شعر به نام خداوند جان آفرین از سعدی

به نام خدایی که خاک آفرید

کزان خاک انسان پاک افرید

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

معنی شعر به نام خداوند جان آفرین

ای نام تو بهترین سرآغاز

بی نام تو نامه کی کنم باز

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

شعر به نام خداوند لوح و قلم از کیست

بسم الله الرحمن الرحیم

هست کلید درگنج حکیم

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

شعر بنام خداوند لوح و قلم

به بسم الله می خوانم خدارا

زمشتی خاک آدم ساخت مارا

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

معنی شعر به نام خداوند خورشید و ماه

به نام خداوندجان آفرین

حکیم سخن درزبان آفرین

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

معنی شعر به نام خداوند خورشید و ماه

به نام خداوند خورشید وماه

که دل را به نامش خرد داد راه

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

دانلود شعر به نام خداوند خورشید و ماه

به نام آن که درجان وروان است

توانایی ده هرناتوان است

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

ادامه شعر به نام خداوند خورشید و ماه

به نام آن که جان رافکرت اموخت

چراغ دل به نورجان برافروخت

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

متن شعر به نام خداوند خورشید و ماه

به نام آن خدای پاک سبحان

که ازخاک آفرید اینگونه انسان

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

شعر به نام خداوند خورشید ماه

سرآغاز گفتارنام خداست

که رحمتگر ومهربان، خلق راست

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

ادامه شعر به نام خداوند خورشید ماه

بنیاد سخن به نام حق، نه

کزهرچه به است نام حق به

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

شعر بنام خداوند خورشید و ماه

به نام آنکه درماگفتن آموخت

به انسان درمعنی سفتن اموخت

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

شعر کودکانه به نام خدا بسم الله

ای همه هستی زتوپیداشده

خاک ضعیف ازتوتواناشده

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

شعر بنام خدا کودکانه

خدایاجهان پادشاهی توراست

زماخدمت آید خدایی توراست

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

شعر کودکانه در مورد به نام خدا

ستایش کنم ایزد پاک را

که گویاو بینا کندخاک  را

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

شعر به نام خدا کودکان

جهان رابه پستی بلندی تویی

ندانم که ای، هرچه هستی تویی

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

شعر در مورد به نام خدا

خداوندمایی ومابنده ایم

به نیروی تو یک به یک زنده ایم

شعر در مورد به نام خدا

شعر در مورد آمریکا

یکشنبه 26 آذر 1396 ساعت 01:30

شعر در مورد آمریکا

شعر در مورد آمریکا،شعر طنز در مورد آمریکا،شعری در مورد آمریکا،شعر در مورد مرگ بر آمریکا،شعر کودکانه درمورد آمریکا،شعر درباره آمریکا،شعر طنز درباره آمریکا،شعری درباره آمریکا،شعر درباره مرگ بر آمریکا،شعر درباره ی شعارمرگ بر آمریکا،شعر آمریکا،شعر آمریکای لاتین،شعر آمریکایی،شعر آمریکا و ایران،شعر آمریکا آلن گینزبرگ،شعر آمریکای جنوبی،شعر آمریکاتور،شعر امریکا،شعر امریکا حامد زمانی،شعر معاصر آمریکا،شعر شاعران آمریکای لاتین،آمریکایی شعر حافظ،شعر ضد آمریکایی،شعر شاعران آمریکایی،بانوی شعر آمریکایی،شعر های آمریکایی،شعر اسلام آمریکایی،شعر کوتاه آمریکایی،شعر امریکا اللاتینیه،شعر امریکا تقتل الشعب الیمنی،شعر مغترب فی امریکا،شعر عن امریکا،شعر ضد امریکا،شعر على امریکا،شعر من امریکا اللاتینیه،شعر هجاء امریکا،تسریحات شعر امریکان قیرل،اهنگ امریکا از حامد زمانی،متن اهنگ امریکا حامد زمانی،شعر مرگ مساوی آمریکا حامد زمانی،اهنگ بر امریکا حامد زمانی،شعر مرگ بر آمریکای حامد زمانی،شعر در مورد آمریکا،شعر طنز در مورد آمریکا،شعری در مورد آمریکا،شعر در مورد مرگ بر آمریکا،شعر کودکانه درمورد آمریکا،شعر درباره آمریکا،شعر طنز درباره آمریکا،شعری درباره آمریکا،شعر درباره مرگ بر آمریکا،شعر درباره ی شعارمرگ بر آمریکا,شعر در مورد آمریکا جنایتکار,شعر در مورد آمریکایی ها,شعر در مورد آمریکا خونخوار,شعر در مورد آمریکا ییها

شعر در مورد آمریکا

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد آمریکا برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

بر این مـوج توفـنـده «خـُفـتـن» مَبین

مـشو پـاپــِی «شیـــر» ایـران زمـیـن

کــه «مـــردانِ مَـرد» و دلـیــران پـاک

بسی خُفته در خون درین آب و خاک

وَجَب در وَجَب خاک ما پُر «شهید»

و جـنـگـاورانـی بــه غـایـت رشیـد

درآورده از دشمنـان بـس دَمــار

به گاهِ «دفـاع» و به هــر روزگار

ز «آشور» و از «کَلدِه» پندی بگیر

بخوان قصه‌ها درس ِ چندی بگیر

بر «اسکَندَر» آن شاه رومی نژاد

همان خصم بدکین ِ «آتش نهاد»

که ویرانه کرد او  «تمـدن» به سخت

چه شد سرنوشت همان تیره بخت؟

ز «روم» و ز اجـــدادتــان «رومـیـــان»

چه مانده ست، جز خِفَـّت اندر جهان

و زان پس که «چنگیـز» خونخواره نیز

برآمــد بـه کـشتــار و جنـگ و ستـیـز

بر ایــن «بـوم و بَر» لاله زاران دمـیـد

و شد بـس تـنـاور درخـت «امــیــد»

بر ایـن «مـــرز پُــر گـوهــر» جــاودان

بشد سایــه گستــر کـَـران تا کـَـران

کـه تا یورش سخـتِ «قــوم تـاتـار»

هـمــان «قـوم غــارتگــر» روزگـــار

به فرمان «تیمور لَنگ»، جنگ شد

و اوضــاع مَـردُم «بـدآهـنـگ» شد

نــه دیــری بپـایـیـد آن حـال و روز

دگــرگـونـه شد حـالتی دلـفـــروز

هر آنکس که شد دشمــن خاکِ مــا

نـدیـد «جـــان نـثــارانِ» بـی بـاکِ ما

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در مورد آمریکا

کـنـون با تـوأم دشمـن «دیــن» مــا

تو ای خصم «فرهنگ» و «آیین» ما

تو «اِبـلـیـس» دوران و پُر کـیـنـه‌ای

تـبـاهـــی گـــــر «نـــور» آیـیـنـه‌ای

تو «نظـم جـهـان» را به هم ر یخـتـه

و تو، دشمنت هر چه «فَـرهـیـخـتـه»

و آنان که «علم» و «ادب» پیشه‌اند

و آنان کــه «دارای انـدیـــشـــه»اند

و آنان کــه بـا «آرمـــان»، ایـمــن‌اند

گــریـزان ز سودای «اهــریـمـن»اند

و آنان کـه با یاد «پـیــر خمـیـن»(ره)

به دنبال آزادگی چون «حسین»(ع)

نه هـمکـیـش «دزد ستـمـکـــاره»اند

نه همدست «شیطان خونخواره»اند

به جـانان قـَسَم، بر تـو گیرند سخت

کنون بشکند «هیبت»ات تیره بخت

کـه چنگـال خونـیـن تـو در «یمن»

شده آشکـارا، بـه هــر انـجـمــن

به «سوریـه» هم دست مرموز تو

شد اکـنـون هــویــدا پَک و پـوز تو

ز «خبث» و «خیانت» تو آکنده‌ای

تــو آن «دیــو بـدبـخـت» آینده‌ای…

خونریزی بی حساب تقصیر تو نیست

بدمستی از شراب تقصیر تو نیست

از داعشیان کمی حمایت کردی

برپا شده التهاب تقصیر تو نیست

جنگنده ی تو فقط سلاحی انداخت

هرجا که شود خراب تقصیر تو نیست

تو حامی کودکانی و در دریا

“آیلان” شده غرق خواب تقصیر تو نیست

صلح و بشر و حقوق او هم ایضاً

یکباره شده سراب تقصیر تو نیست

میز تو بزرگ و پرگزینه ست ولی

هی جنگ شد انتخاب تقصیر تو نیست

هرجا شده کودتا به دستت بند است

دست تو بود طناب تقصیر تو نیست

بمب اتم تو کشته آدم اما

ایران شده هی عتاب تقصیر تو نیست

گرد آمده در سفارتت جاسوسان

برپایی این Club  تقصیر تو نیست

دنیا پرِ از گرسنه و می ریزی

هی گندم خود به آب تقصیر تو نیست

تو حضرت با هوش مؤدب هستی!

توهین تو شد کتاب تقصیر تو نیست

من عاشق مهربانی ات می باشم

قتل و ترور، اضطراب تقصیر تو نیست

با جنگ شود برادرت اسرائیل

امنیتش اکتساب تقصیر تو نیست

تحریم شما به تخم چشمم ارباب

اصلا شده ام کباب تقصیر تو نیست!

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر طنز در مورد آمریکا

سروده و سخنش «مرگ بر تو آمریکا!»
به خاطر وطنش “«مرگ بر تو آمریکا!»
 شهید غرق به خونی که قاتلش بودی
نوشته بر کفنش «مرگ بر تو آمریکا!»
 به خاطر دل مادر که میزند بوسه
به پاره‌های تنش، «مرگ بر تو آمریکا!»
 برای کشتن بابای خوب آرمیتا
گلوله در بدنش… «مرگ بر تو آمریکا!»
 علیرضا و غم چشم روشنش ای وای
پدر… نیامدنش… «مرگ بر تو آمریکا!»
 به اشتیاق جهاد، آن جوان چه حک کرده
به روی پیرهنش؟ «مرگ بر تو آمریکا!»
  به هر طرف بروی این صدای آزادی است
تو بشنو از دهنش «مرگ بر تو آمریکا!»
 قیام ملت مستضعفین برابر ظلم
و جور اهرمنش «مرگ بر تو آمریکا!»
 رسیده عصر خمینی بت شکن اینک
عصای بت شکنش «مرگ بر تو آمریکا!

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

شعری در مورد آمریکا

اشک در دیده میان شهدای گمنام

مادری گفت خدایا پسرم هست کدام

گرچه دلتنگم از این دوری و سرگردانی

راه ما راه حسین است تو خود می دانی

نام و نان٬ آه! ولی با دل ما کرده چنان

که نداریم دگر حوصله این سخنان

چه بگویم که عقابان همه بی بال شدند

حرف تحریم که شد اهل سخن لال شدند

یادمان رفت که پرورده در این تحریمیم

سی و اندی است که بنشسته بر این تحریمیم

این خدا بود  که ما را به کسی وا نگذاشت

بین گرگان زمینی تک و تنها نگذاشت

نیست اغراق که ما اهل گلستان بودیم

دورمان آتش و بنشسته به بستان بودیم

کید دشمن همه بر روی خودش نقمت شد

و چنان گشت که تحریم بسی نعمت شد

نه مگر نعمت تحریم به ما باور داد

غیرتی را که به ما داد چه شد؟ رفت از یاد؟

زیر رگبار بلا بر تن ما جوشن داد

همت و باکری و احمدی روشن داد

آنکه حق یاور او بود چه غم خواهد داشت

باور و غیرت اگر داشت چه کم خواهد داشت

من نگفتم که ز تحریم دگر رنجی نیست

حرفم این است که بی رنج ولی گنجی نیست

آه ای قوم  بگویید که ما را چه شدست

جز خدا دیدهٔ ما باز به سوی که شدست

رازق ملت ما گرچه تک و تنها بود

تا به امروز مگر حضرت آمریکا بود؟

یادمان رفته توکّل٬ فهو نِعم وکیل

یادمان رفته مگر قاعدهٔ نفی سبیل

ذلت و خواری و تحقیر ندارد جایی

نزد اصحاب وفاپیشهٔ عاشورایی

نان خشکی که به انبان علی پنهان است

بهتر از مأدبهٔ آل ابوسفیان است

بارها رهبر ما گفت اگر بیدارید

«ای به امید کسان خفته ز خود یادآرید»

جز به دست خودتان مشکلتان آسان نیست

راه حل درنیویورک و ژنو و لوزان نیست

بشنود ملت ما این سخنان را ای کاش!

ما که گفتیم خدایا تو خودت شاهد باش!

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

شعر در مورد مرگ بر آمریکا

نه از شرافتت بگو،
نه از بزرگی دم بزن
فقط بشین و دنیا رو 
با نقشه هات بهم بزن
 نه از ستاره هات بگو 
نه از کبوترای صلح
فقط بشین موشک بساز، 
آدم بکش برای صلح
 ویتنامو که یادته، 
یا افتضاح فرگوسن
به قول اصفهونیا: 
«بیشین, زیادی جوش نَزِن»
 با سربازهای کاغذی 
نمیشه تو آتیش پرید
نمیشه با «یه مشت دلار» 
دلای مردا رو خرید
 نمیشه از آزادی گفت 
ولی کبوترا رو کشت
نمیشه پای میز نشست، 
یه خنجرم گرفت تو مشت
 به لاف توی غربتت 
میخندن اینجا مرد و زن
بسه دیگه! بیشتر از این 
تو «بچه مچه حرف نزن»
 قصه ی ما کنار تو 
قصه ی آب و آتیشه
وفای تو! «مگه داریم؟» 
فریب ما! «مگه میشه؟»

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

شعر کودکانه درمورد آمریکا

اینجا هرچند خانه و وطن ماست

اما بدان که قصد اقامت نکرده ایم
باید نماز قصر بخوانیم
زیرا مسافریم
اینجا
باید به خون خویش وضو کرد
یا با خاک خون گرفته تیمم کرد
برخیز تا نماز بخوانیم
جای نماز عشق همینجاست
وقت نماز “مرگ بر آمریکا”ست
 پاداش این نماز کم از آن نیست »

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

شعر درباره آمریکا

بشکن تو سکوت جهان
برخیز و دوباره بخوان
فریاد بزن بی‎امان:
«مرگ بر آمریکا»

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

 با سورهٔ «والعادیات»
با آیهٔ «تبت یدا»
برخیز و بگو یکصدا:
«مرگ بر آمریکا»

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

شعری درباره آمریکا

شور لحظات من است
فریاد حیات من است
رمی جمرات من است:
«مرگ بر آمریکا»

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

 شد کرب‎وبلا هر کران
نفرین بر کودک‎کُشان
بر حرمله‌های زمان
«مرگ بر آمریکا»

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

شعر درباره ی شعارمرگ بر آمریکا

ماییم و راه امام
راه جهاد و قیام
ذلت به ما شد حرام
«هیهات من الذله»

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

دشمن کجا تواند
ما را عقب براند
باید جهان بداند
«هیهات من الذله»

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

شعر آمریکای لاتین

جز راه حق نپوییم
جز کربلا نجوییم
گفتیم و باز گوییم
«هیهات من الذله»

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

شعر آمریکایی

ما را نبود جز راه امام و شهیدان/ راه ایمان
باشد دلمان مردانه بر آن عهد و پیمان/ تا بُود جان

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

شعر آمریکا و ایران

مردانه به میدان بگو
با یاد شهیدان بگو
با همت و چمران بگو:
«مرگ بر آمریکا»

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

شعر آمریکا آلن گینزبرگ

بر لب ما، زمزمهٔ یا حسین است/ یا حسین است
بیعت ما، تا به ابد با حسین است/ با حسین است

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

کل یوم عاشورا
کل ارض کربلا
هیهات مناالذله
«مرگ بر آمریکا»

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعر آمریکاتور

آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو

خون جوانان ما، می‌چکد از چنگ تو

ای ز شرار ستم، شعله به عالم زده

امن و امان جهان، یک‌سره بر هم زده

بر سر هر خرمنی، در دل هر گلشنی

آتش بیداد تو، صاعقه‌ی غم زده

ثروت انبوه تو، خون دل توده‌هاست

کین تو بر سینه‌ها، دِشنه‌ی ماتم زده

دزد جهان‌خواره‌ای، دیو ستم‌باره‌ای

عقرب جرّاره‌ای، روبَه مکّاره‌ای

جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست

زهر بلا در تو هست، شهد صفا در تو نیست

در همه دور زمان، چون تو ستم‌کاره نیست

عامل هر فتنه‌ای، صلح و صفا در تو نیست

آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو

خون جوانان ما، می‌چکد از چنگ تو

در همه گیتی به پاست نائره‌ی جنگ تو

گوش جهان خسته از، طبل بدآهنگ تو

مظهر شیطان تویی، دشمن انسان تویی

ای همه اهریمنی، سرحد فرهنگ تو

رسم تو عصیانگری، کار تو ویرانگری

تیره شده عالم از، حیله و نیرنگ تو

دشمن هر ملتی، موجب هر ذلتی

سایه‌ی هر وحشتی، فتنه‌ی هر امتی

جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست

زهر بلا در تو هست، شهد صفا در تو نیست

در همه دور زمان، چون تو ستم‌کاره نیست

عامل هر فتنه‌ای، صلح و صفا در تو نیست

آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو

خون جوانان ما، می‌چکد از چنگ تو

الا ای عشق ما ای غرب وحشی

نبینم توی گل مانند خر شی 

مبادا کَس بگیرد حالتان را

به جا آرد کمی احوالتان را

نگیرد کس هواپیمایتان را

یکی مَه‌پیکر زیبایتان را  

بمیرم من! الهی بد نبینی

بلاهایی که پیش آید نبینی   

دعا دارم به کم قانع نگردی

چنین دیگر شما ضایع نگردی   

ببین خون در دلم گردیده امروز

دو چشمم اشک ماتم دیده امروز

دلم در تاب و تب افتاده زیرا

دگر جانم به لب افتاده زیرا   

از آن طیاره‌هایت، ورپریده

خبرهای بدی ما را رسیده!

شنیدستم که لو رفتی شدیداً

کنون تا ناکجا رفتی شدیداً   

نترس! آخر چرا بی‌رنگ و رویی

نکن باور تو این بی‌آبرویی!

خیالت تخت و راحت ما نمردیم

دلارت را عمو، مفتی نخوردیم   

کنون سازم فضا را گیج و قاتی

بسازم روز وشب هِی شایعاتی 

ز ترسم گر کنون بی‌رنگ و رویم

نشستم هر کجا، این را بگویم:

«هواپیما نبود این! پس دروغ است

تمام ماجرا در کشک و دوغ است!»

به بیداری و یا در حالت خواب

خیالت جمع و راحت باشد ارباب

حمایت می‌شوی هر جا که باشی

به هر سوتی که هر جا داده باشی

جنایت هم کنی ما پشتت هستیم

شبیه مهره‌ای در مشتت هستیم

همانا بوق تبلیغاتِ‌تانیم

چونان یابوی در میدانِ‌تانیم

ببین اینجا نشستم خاطرت جمع

هوادار تو هستم خاطرت جمع

وطن را می‌فروشم، مردِ مردَم

الهی دور آمریکا بگردم!

الا شیر-اوژنان دشت ناورد

ز جا خیزید دشمن سر برآورد

ز نو هنگامه‌ی شهد و شرنگ است

دوباره آزمون نام و ننگ است

ز خودبنیادی مشتی خس و خار

سیاست پیشه غولان تبهکار

ز نام افتاد با نان کار ما را

مسلمانان مسلمانی! خدا را

ز بام دین به دام نان فتادن

دکان عشوه چیدن، وعده دادن

ز دشمن آشتی جستن پی نان

زهی مردم فریب نامسلمان

ز ایمان فلک فرسا بریدن

به زیر سایه‌ی دشمن خزیدن

کدامین عزت است این غیر خواری؟

بجز این وعده‌ها دیگر چه داری؟

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

شعر امریکا

کرا از دشمنان بیم است؟ هیهات

کرا آهنگ تسلیم است؟ هیهات

الا دنیاپرستان ! خاکبازان!

فروشی نیست خون پاکبازان!

به دست خود نهادن بند بر دست؟

چنین کاری پدرداری نکرده است

به آمریکا سپردن سر، شما را

شما را زندگانی، مرگ ما را

خوشا روزی که سالار شهیدان

ز روی لطف بر ما ناامیدان

دری بگشاید از باغ شهادت

که دارد جان ما داغ شهادت

نه عقل از عشق غافل کرد ما را

نه دنیا رخنه در دل کرد ما را

به دنیا دل نبندد هر که مرد است

که دنیا سر به سر اندوه و درد است

بسیجی جان مرگ آگاه دارد

از این زندان به بیرون راه دارد

به بوی کاروان کربلا مست

به عشق حیدر کرار پابست

الا ای پایمردان خمینی!

جوانمردان آیین حسینی

پرستوهای بال و پر شکسته

که می خواهد شما را سر شکسته؟

به میدان از شما پایی که جا ماند

گواه بازگشت کربلا ماند

به میدان سراندازی درآیید

به قصد مرگ و جانبازی درآیید

که با ناهمرهان این کار خام است

فراروی شما داوی تمام است

در آن همراه با هم دشمن و دوست

به قصد کندن از ایمان ما پوست

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

شعر امریکا حامد زمانی

ز دزدان بر حذر باشید یاران

ز یزدان با خبر باشید یاران

شهید زنده، مرد دین و ناورد

امام و رهبری را یار و همدرد

ز مردی گر نشانی باشد او راست

در این ره هیچ ناید جز نکو راست

در این ره هیچ می ناید ز دزدان

به غیر از همدلی با زن بمزدان

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

شعر در مورد آمریکا

الا ای دشمنان دین، خدا را

ز جان دادن مترسانید ما را

شهادت بوده عمری آرزومان

چه باک از کربلای پیش رومان

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

شعر شاعران آمریکای لاتین

من به لبخند گرگ بدبینم
به دروغ بزرگ بدبینم
گرم‌تر می ‌شود مذاکره ‌ها
تنگ‌تر می ‌شود محاصره‌ ها
این چه بازی‌ست این چه شطرنج است
که نصیب پیاده‌ها رنج است
این چنین گفت‌وگو که دید و شنید
گفت‌وگو زیر سایه‌ تهدید
به شجاعان این دیار قسم
که از افسون ترس می‌ترسم
چه کنم دست دشنه را خوانده ست
زخم‌هایی که بر تنم مانده ست
دیده‌ام من به دست‌های شما
ردّ خون برادرانم را
چه بگویم نمی‌رود از یاد
تلخی بیست و هشتم مرداد
آن طرف موج خنده‌های شماست
ناو وینسنس، این طرف پیداست
شاهدان دوباره‌ی مایند
خیل تابوت‌ها که می‌آیند
چند نسل است روی شانه ما
می‌رود کاوانی از شهدا
خیل کودک‌کشان نامردند
پی راه هجوم می‌گردند
روبهان راه خدعه را بلدند
جرزنان دقیقه‌ی نودند
هند خونخوار و خنده‌های ژکوند
عمر و عاصان شیک‌پوش بلوند
چشمشان بر حریممان تا کی
ناظران آژانس سی آی ای
خطّ پرونده‌هایشان پیداست
نقشه‌ی قتل شهریاری‌ها‌ست
رگ تحریم می‌زنیم به کار
همت ما مباد صرف قمار
گرچه نمرود هیزم آورده ست
باز دست خداست بالادست

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

آمریکایی شعر حافظ،

ما آنقدر که از آمریکا صدمه دیدیم از هیچ کس ندیدیم.

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

 آمریکا دشمن شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان است.

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

شعر شاعران آمریکایی

همه گرفتاری هایی که ما داریم از دست آمریکاست.

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

بانوی شعر آمریکایی

آمریکا این تروریست بالذات دولتی است که سراسر جهان را به آتش کشیده است.

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

 مهمترین و درد آور ترین مسئله ای که ملت های اسلامی و غیر اسلامی کشورهای تحت سلطه با آن مواجه است موضوع آمریکاست.

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

شعر اسلام آمریکایی

آنهایی که خواب آمریکا را می بینند خدا بیدارشان کند.

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

شعر کوتاه آمریکایی

با آمریکا رابطه بر قرار نخواهیم کرد مگر اینکه آدم شود و از ظلم کردن دست بر دارد.

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

شعر درباره ی شعارمرگ بر آمریکا

  مملکت اسلامی عار است که دستش را دراز کند طرف آمریکا.

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

شعر مرگ مساوی آمریکا حامد زمانی

  اگر ما را صد بار بکشند و زنده شویم دست از مبارزه با آمریکا بر نمیداریم.

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

شعر درباره مرگ بر آمریکا

الان در راس همه مسائل اسلامی ما مواجهه با آمریکاست  و باید تمام تجهیزات ما به طرف این دشمن باشد.

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

 ما آمریکا را زیر پا می گزاریم.

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

شعر مرگ بر آمریکای حامد زمانی

بہ آمریــــکا بگوییـــد از دســـت مـــا عصبـــانے بـــاش و از ایــن عصبـــانیت بمیــــر ..

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

کسانی که دم از مذاکره با آمریکا می‌زنند یا از الفبای سیاسی چیزی نمی‌دانند و یا الفبای غیرت را خوب ننوشته‌اند… مرگ بر سازشکار بی بصیرتِ

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

اهنگ امریکا از حامد زمانی

شهید چمران : وقتی شیپور جنگ نواخته میشود ، فرق میان مرد و نامرد شناخته می شود! 

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

شعر در مورد مرگ بر آمریکا

و مِن بعد تفکر آنها این است : ایران ! دروغگویی که تمام شعائرش، شعار است! از جمله : مرگ-بر-آمریکا … و تو ای ایرانی@ اگر درک میکردی که مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر دولت و دولت مردان ِ آمریکا… نه ملت آمریکا!….. آنگاه به اندازه من از مذاکره با آن شیاطین میسوختی

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

شعر درباره آمریکا

مثل اینکه مردم امروزمان یادشان رفته که شما هم دوست داشتید زندگی کنید و از خونتون گذشتند و با قاتلانتان سر یک میز نشسته و خوش میگویند و راضی بیرون میایند!ای کاش زنده بودید……  شهدا …

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

متن اهنگ امریکا حامد زمانی

دیگر این خانه مرا تنگ بود …. زندگی #بی-شهدا #ننگ بود/ کجاید ای #شهیدان که سیدعلی تنها مانده است #مرگ-بر-آمریکا

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

شعر طنز درباره آمریکا

به آمریکا سپردن سر، شما را /شما را زندگانی، مرگ ما را/ خوشا روزی که سالار شهیدان/ ز روی لطف بر ما ناامیدان /دری بگشاید از باغ شهادت/ که دارد جان ما داغ شهادت ( یوسفعلی میرشکاک)

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

شعری درباره آمریکا

     تا ذهن مردم از شعار مرگ بر آمریکا پر است تسلط دوباره‌ی آمریکا بر این کشور ممکن نیست.

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

شعری در مورد آمریکا

ملت و دولت ایران در کنار یکدیگر از هیچ یک از قدرت‌های استکباری واهمه ندارند.

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

اهنگ بر امریکا حامد زمانی

     ما حتی برای یک لحظه با آمریکا کنار نخواهیم آمد.

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

شعر در مورد آمریکا

     سیاست ما سیاست آشتی‌ناپذیری با آمریکاست. 

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

شعر درباره آمریکا

    اولین مضمون سیزده آبان عبارتست از رویارویی رژیم آمریکا با نهضت اسلامی و بیداری اسلامی. 

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

شعر آمریکا

    سیزده آبان، اینهاست؛ یعنی مقابله با زورگویی، دسیسه و استکبار.

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

شعر در وصف آمریکا

     دانشجو باید قدرت تحلیل سیاسی داشته باشد.

شعر هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک , شعر در وصف هوای پاک , شعر درباره هوای پاک

شعر در وصف جنایات آمریکا

     در میان ایام‌الله انقلاب سیزدهم آبان دارای ابعادی متنوع‌تر و پیام‌هایی عمیق‌تر است. 

شعر سلام , شعر در مورد سلام , شعر در وصف سلام , شعر درباره سلام

شعر در آمریکایی ها

    13 آبان روز تجلی آزادگی، شجاعت و غیرت انقلاب ملت ایران است. 

شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست

شعر آمریکا

    تسخیر لانه‌ی توطئه و جاسوسی جهادی ابتدایی بود علیه استکبار جهانی.

شعر هفته وحدت , شعر در مورد هفته وحدت , شعر در وصف هفته وحدت , شعر درباره هفته وحدت

شعر در مورد آمریکا

     13 آبان یعنی مقابله با زورگویی، دسیسه و استکبار.

شعر کوه , شعر در مورد کوه , شعر در وصف کوه , شعر درباره کوه

شعر در وصف جنایات آمریکا

     شعار مبارزه با استکبار برای ایران اسلامی یک مساله اساسی محسوب می‌شود.

شعر کربلا , شعر در مورد کربلا , شعر در وصف کربلا , شعر درباره کربلا

شعر در وصف آمریکا

     سیزدهم آبان، روز تجلی دوباره‌ی آزادگی و شجاعت و غیرت انقلابی در ملت مسلمان ماست. 

شعر کتاب , شعر در مورد کتاب , شعر در وصف کتاب , شعر درباره کتاب

شعر در آمریکایی ها

    آینده مملکت در دست دانش‌آموزان است.

شعر دشت , شعر در مورد دشت , شعر در وصف دشت , شعر درباره دشت

شعر در مورد آمریکا

     ملت ما اولین ملتی بود که ثابت کرد آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

شعر قهر , شعر در مورد قهر , شعر در وصف قهر , شعر درباره قهر

شعر در وصف جنایات آمریکا

     سیزدهم آبان سال 57 دوران شور و اعتلای مبارزات ضد رژیم و ضد آمریکایی در ایران است. 

شعر نقاشی , شعر در مورد نقاشی , شعر در وصف نقاشی , شعر درباره نقاشی

شعر در وصف آمریکا

    وحدت، مقاومت و اراده‌ی ملت رمز پیروزی در برابر آمریکاست.

شعر سیب , شعر در مورد سیب , شعر در وصف سیب , شعر درباره سیب

شعر آمریکا

     همین ایستادگی شما ملت است که بالاخره دشمن متجاوز زورگوی دروغگوی مستکبر را از اوج نخوتش به زیر خواهد آورد و به زانو خواهد افکند.

شعر هزاره , شعر در مورد هزاره , شعر در وصف هزاره , شعر درباره هزاره

شعر در مورد آمریکا

     من به شما جوانان عرض می‌کنم که وعده‌ی خدا را باور کنید، که اگر اهل حق، پای حق خودشان بایستند، حق پیروز خواهد شد.

شعر در مورد آمریکا

شعر در مورد اسم محمود

پنج‌شنبه 23 آذر 1396 ساعت 17:49

شعر در مورد اسم محمود

شعر در مورد محمود,شعر در مورد محمود احمدی نژاد,شعر در مورد سلطان محمود,شعری درمورد محمود فرشچیان,شعر درباره محمود احمدی نژاد,شعر درباره محمود,شعر درباره محمود کریمی,شعر عوفی در مورد سلطان محمود غزنوی,شعر فردوسی در مورد سلطان محمود غزنوی,شعر سهیل محمودی در مورد امام رضا,شعر در باره سلطان محمود غزنوی,شعر درباره سلطان محمود,شعر فردوسی درباره سلطان محمود,شعر درباره امام زمان محمود کریمی,شعر سهیل محمودی درباره پدر

شعر در مورد اسم محمود

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم محمود برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 تا ترا عاقبت شود محمود

همچو محمود شو غلام ایاز

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

شعر در مورد محمود

 نام محمود غزنوی بردند

کارهای نکوش بشمردند

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

شعر در مورد محمود احمدی نژاد

 شورش محمود، عالم را اگر بر هم زند

از ایاز عاقبت محمود می دانیم ما

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

شعر در مورد سلطان محمود

 محسود بزرگان شدم از خدمت محمود

خدمتگر محمود چنین باید هموار

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

شعری درمورد محمود فرشچیان

 هر کسی کو خدمت محمود را شایسته گشت

عاقبت محمود خواهد کردن اورا کردگار

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

شعر درباره محمود احمدی نژاد

 میر ابو احمدبن محمود آن شیر شکار

میر ابو احمد بن محمود آن شیر شکر

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

شعر درباره محمود

 دوش ز محمود حمد میر شنیدم

ای سر و جانم فدای حامد و محمود

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

شعر درباره محمود کریمی

 چند دهی زاهدا به خلد فریبم

طلعت محمود به ز جنت موعود

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

شعر عوفی در مورد سلطان محمود غزنوی

 ز آسمان شنوم من که عاقبت محمود

خموش باش که محمود گشت کار ایاز

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

شعر فردوسی در مورد سلطان محمود غزنوی

 مرا و قوم مرا عاقبت شود محمود

چو خویش را پی محمود خود ایاز کنم

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

شعر سهیل محمودی در مورد امام رضا

 عاقبت محمود باشد داد تو

ای تو محمود و همه جانها ایاز

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر در باره سلطان محمود غزنوی

 محمود به خاک شد هنوزش

دل سوی کرشمه ایازست

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر درباره سلطان محمود

 محمود سزد که نشنود پند

زیرا که دلش ایاز دارد

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

شعر فردوسی درباره سلطان محمود

 گاه مردن شنیدم از محمود

گفت، «رویم سوی ایاز کنید»

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

شعر درباره امام زمان محمود کریمی

 هر که او را از محبت رنگ و بوست

در نگاهم هاشم و محمود اوست

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعر سهیل محمودی درباره پدر

 رخ آن گهیم نمودی که من ز دست شدم

چه سود جلوه محمود چون ایاز بخفت

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر در مورد محمود

 هر دل که ندارد خبر از حسن ایازی

شرط است که گرد دل محمود برآید

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

شعر در مورد محمود احمدی نژاد

 بنده چو محمود شد، خموش که سلطان

در ره معنی به جز ایاز نباشد

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر در مورد سلطان محمود

 قوی دلی که به معشوق او سپر سازد

نکو دلی که ز محمود ایاز بستاند

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

شعری درمورد محمود فرشچیان

 یک دم، ای بخت، باز روشن کن

چشم محمود را به پای ایاز

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعر درباره محمود احمدی نژاد

 شدم بامدادان بدانسان که دل را

کنم خوش که محمود ژولیده بودم

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

شعر درباره محمود

 تیری که بر سینه خورد محمود

در کشمکش ایاز تا کی؟

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعر درباره محمود کریمی

 بملک عشق ندارد تفاوت اقبال

کله شکستن محمود و چین زلف ایاز

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

شعر عوفی در مورد سلطان محمود غزنوی

 بار دل مجنون و خم طره لیلی

رخساره محمود و کف پای ایاز است

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعر فردوسی در مورد سلطان محمود غزنوی

 بخواه جام صبوحی به یاد آصف عهد

وزیر ملک سلیمان عماد دین محمود

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعر سهیل محمودی در مورد امام رضا

 غرض کرشمه حسن است ور نه حاجت نیست

جمال دولت محمود را به زلف ایاز

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

شعر در باره سلطان محمود غزنوی

 محمود بود عاقبت کار در این راه

گر سر برود در سر سودای ایازم

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعر درباره سلطان محمود

 چراغ دیده محمود آنکه دشمن را

ز برق تیغ وی آتش به دودمان گیرد

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

شعر فردوسی درباره سلطان محمود

 گوش مجنون و حلقه لیلی

سر محمود و آستان ایاز

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر درباره امام زمان محمود کریمی

 چرا محمود از غیرت نمیرد؟

که میرد دیگر پیش ایازش

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

شعر سهیل محمودی درباره پدر

 به یک روزه رنج گدایی نیرزد

همه گنج محمود زابلستانی

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

شعر در مورد محمود

 من همچو ایازم و تو محمود

بشنو سخنی کایاز گوید

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

شعر در مورد محمود احمدی نژاد

 پیش آن عشق عاقبت محمود

خویشتن را ایاز باید کرد

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعر در مورد سلطان محمود

 خاموش که عاقبت مرا کار

محمود بود چو من ایازم

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

شعری درمورد محمود فرشچیان

 مامور خداوند قصر و عصرم

محمود بدو شد چنین خصالم

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر درباره محمود احمدی نژاد

 خواجو چکند بیتو که کام دل محمود

از مملکت روی زمین روی ایازست

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

شعر درباره محمود

 بنده چو محمود شد خموش که

سلطان در ره معنی بجز ایاز نباشد

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعر درباره محمود کریمی

 خواجو کدام سلطنت از ملک هر دو کون

محمود را ورای وصال ایاز بود

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر عوفی در مورد سلطان محمود غزنوی

 کار خواجو یافت از دیدار میمونش نظام

انتظاری رفت لیکن عاقبت محمود بود

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

شعر فردوسی در مورد سلطان محمود غزنوی

 بود حکمت روان بر جان خواجو

که سلطانست ایاز و بنده محمود

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

شعر سهیل محمودی در مورد امام رضا

 کجا بملک جهان سردر آورد محمود

اگر چنانک گدای در ایاز آید

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

شعر در باره سلطان محمود غزنوی

 خواجو دگر بدام غمت پای بند شد

محمود گشت فتنه روی ایاز باز

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

شعر درباره سلطان محمود

 یار چو غمخوار گشت غم چه بود غمگسار

بنده چو محمود شد شاه که باشد ایاز

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

شعر فردوسی درباره سلطان محمود

 پیش رامین هیچ گل ممکن نباشد غیر ویس

پیش سلطان هیچکس محمود نبود جز ایاز

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

شعر درباره امام زمان محمود کریمی

 دست مجنون و دامن لیلی

روی محمود و خاک پای ایاز

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

شعر سهیل محمودی درباره پدر

 همچو محمود نداریم سر ملکت و تاج

که گرفتار سر زلف ایاز آمده ایم

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

شعر در مورد محمود

 دولتت باد وگر از روی حقیقت برسی

دولت آنست که محمود بود پایانش

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

شعر در مورد محمود احمدی نژاد

 وه که ازو جور و تندیم چه خوش آید

چون حرکات ایاز بر دل محمود

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

شعر در مورد سلطان محمود

 شد به بخت تو سرتخت مقام محمود

شد یقینم که تو محمودی و اقبال ایاز

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

شعری درمورد محمود فرشچیان

 مرا ز هر دو جهان، حضرت تو، مقصود است

که حضرتت به حقیقت، مقام محمود است

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

شعر درباره محمود احمدی نژاد

 کمترینت بنده ام کت عاقبت محمود باد!

سالها شد تا بدین درگه ایازی می کنم

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

شعر درباره محمود

 محمود بنده زاده داعی دولتت

کو چون رهی به لطف و عنایت رهین توست

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

شعر درباره محمود کریمی

 آن نبی خلق که نامش چو نبی محمود است

با وجود عظمت یاد ز سلمان آورد

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

شعر عوفی در مورد سلطان محمود غزنوی

 با کمند زلف پرچین، حسن مغرور ایاز

زود می آرد فرود از سرکشی محمود را

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

شعر فردوسی در مورد سلطان محمود غزنوی

 سبز گردد از بناگوش بتان پیش از ذقن

خط عنبرفام، حسن عاقبت محمود را

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

شعر سهیل محمودی در مورد امام رضا

 فرمان پذیر باش که از راه بندگی

محمود شد ز حلقه به گوشان ایاز را

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

شعر در باره سلطان محمود غزنوی

 برهند اگر چه دولت محمود دست یافت

گردن نهاد حلقه زلف ایاز را

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

شعر درباره سلطان محمود

 تیغ معذورست در کوتاهی زلف ایاز

سرکشی با پادشاهان عاقبت محمود نیست

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

شعر فردوسی درباره سلطان محمود

 محمود نیست ظلم به دلهای بیگناه

زلف ایاز در سر این کار سر گذاشت

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

شعر درباره امام زمان محمود کریمی

 از اطاعت عاقبت محمود می گردد ایاز

قامت خم خاتم دست سلیمان می شود

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

شعر سهیل محمودی درباره پدر

 هجوم بیقراران تیغ غیرت برنمی تابد

مبادا دیده محمود بر زلف ایاز افتد

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

شعر در مورد محمود

 به خدمت بنده از آزادمردان زود می گردد

ایاز از حسن خدمت عاقبت محمود می گردد

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

شعر در مورد محمود احمدی نژاد

 کرد اگر زیر و زبر بتکده ها را محمود

هند هم بهر مکافات ایازی دارد

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

شعر در مورد سلطان محمود

 حسن خود رای مسخر نشود شاهان را

دل محمود به این خوش که ایازی دارد

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

شعری درمورد محمود فرشچیان

 ز کشور دل محمود گرد می خیزد

اگر نسیم به زلف ایاز می گذرد

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

شعر درباره محمود احمدی نژاد

 محمود اگر چه بتکده ها را خراب ساخت

زیر وزبر به نیم نگاهش ایاز کرد

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

شعر درباره محمود

  محمود اگر چه زیروزبرکردهند را

آخر شکسته از سر زلف ایاز شد

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

شعر درباره محمود کریمی

 در انتقام هند ایاز سیاه چشم

خاک سیه به کاسه محمود می کند

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

شعر عوفی در مورد سلطان محمود غزنوی

 صاحب سخنی را که سخن سنج نباشد

مانند از ایازی است که محمود ندارد

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

شعر فردوسی در مورد سلطان محمود غزنوی

 دل محمود اگر همی خواهی

دست کوته مکن ز زلف ایاز

شعر صورت و سیرت زیبا , شعر در مورد صورت و سیرت زیبا , شعر در وصف صورت و سیرت زیبا , شعر درباره صورت و سیرت زیبا

شعر سهیل محمودی در مورد امام رضا

 از هزاران بنده مقبل، یکی همچون ایاز

نیک بخت و عاقبت محمود می آید برون

شعر تجربه , شعر در مورد تجربه , شعر در وصف تجربه , شعر درباره تجربه

شعر در باره سلطان محمود غزنوی

 مکن ملامت رامین اگر ملازم ویسی

مباش منکر محمود اگر مقر ایازی

شعر در مورد اسم محمود

عکس شب یلدا 96

چهارشنبه 22 آذر 1396 ساعت 22:28

عکس شب یلدا 96

در این مطلب از سایت جسارت دانلود عکس شب یلدا مبارک عاشقانه با متن با کیفیت بالا برای پروفایل را برای شما عزیزان تهیه نموده ایم.امیدواریم که مورد عنایت شما عزیزان قرار گیرد

عکس شب یلدا،عکس شب یلدا با کیفیت بالا،عکس شب یلدا جدید،عکس شب یلدایی،عکس شب یلدا 1392،عکس شب یلدا بازیگران،عکس شب یلدا مبارک،عکس شب یلدای بازیگران،عکس شب یلدا عاشقانه،عکس شب یلدا با متن،عکسهای شب یلدا با کیفیت بالا،عکس سفره شب یلدا با کیفیت بالا،عکس نوشته شب یلدا با کیفیت بالا،عکس تبریک شب یلدا با کیفیت بالا،دانلود عکس شب یلدا با کیفیت بالا،عکس با کیفیت بالا از شب یلدا،عکس شب یلدا جدید 94،عکسهای شب یلدا جدید،عکس نوشته شب یلدا جدید،عکس تبریک شب یلدا جدید،جدیدترین عکس شب یلدا،جدیدترین عکس های شب یلدا،عکس های جدید برای شب یلدا،دانلود عکس شب یلدا جدید،عکس دسر شب یلدا جدید،عکس شب یلدایی عروس،عکسهای شب یلدایی،عکس شب یلدا،عکس شب یلدا بازیگران 94،عکس شب یلدا بازیگران ایرانی،عکس شب یلدا بازیگران93،عکس شب یلدا بازیگران ۹۴،عکسهای شب یلدا بازیگران،عکس های شب یلدای بازیگران،عکس بازیگران در شب یلدا،عکس بازیگران در شب یلدا 94،عکس شب یلدا مبارک باد،عکس های شب یلدا مبارک،عکس نوشته شب یلدا مبارک،عکس پیشاپیش شب یلدا مبارک،دانلود عکس شب یلدا مبارک،عکس از شب یلدا مبارک،عکس متحرک شب یلدا مبارک،عکس شب یلدا پیشا پیش مبارک،شب یلدا مبارک با عکس،عکس شب یلدای بازیگران 94،عکس شب یلدای بازیگران ایرانی،عکس شب یلدای بازیگران 93،عکسهای شب یلدای هنرمندان،عکسهای شب یلدا عاشقانه،عکس شب یلدای عاشقانه،عکس شب یلدا عاشق،عکس نوشته شب یلدا عاشقانه،دانلود عکس شب یلدا عاشقانه،عکس تبریک شب یلدا عاشقانه،عکس شب یلدا با متن عاشقانه،عکس عاشقانه از شب یلدا،عکس عاشقانه برای شب یلدا،عکس شب یلدا با متن زیبا،عکس شب یلدا همراه با متن،عکس با متن برای شب یلدا،متن تبریک شب یلدا با عکس،عکسهای شب یلدا با متن،عکسهای شب یلدا همراه با متن،عکس متناسب با شب یلدا،عکس با متن درباره شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا

 شب یلدا ز راه آمـــــــــــد دوبـــــــــاره

بگیر ای دوست! از غمهـــــــا کناره

شب شادی وشـــور و مهربانی است

زمـــــــان همدلی و همزبانی است

عکس عاشقانه , عکس عاشقانه غمگین , عکس های عاشقانه لب دادن , عکس عاشقانه دختر و پسر , عکس عاشقانه دونفره

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با کیفیت بالا

شب یلدا، شب شعر، شب حافظ شب شور

شب یلدا، شب سرد، شب طولانی اما بی‌درد

شب یلدا، شب خرمالو، هندونه و خیار سبز

شب یلدا، کوچیکا و بزرگترا زیر یک سقف

شب یلدا، شب فال، فال حافظ، فال حال

شب یلدا، شیشه‌ها بخار دارن کرسیا گرما دارن

شب یلدا، شب آجیل، شب فندق و بسته‌های دربسته و بادومای تلخ

شب یلدا، شب قصه‌های مادربزرگ و پدربزرگ

شب یلدا، شب انار دون‌کرده و گلپر و دلار سبز

شب یلدا، شده حالا تلویزیون و دی‌وی‌دی و ماهواره‌ها

شب یلدا، همه از هم سوا شدن

شب یلدا، به‌جای بابابزرگ و مادربزرگ

یه‌ور سفره کامل جا شده تلویزیون صفحه تخت

شب یلدا اگه بود، شب یلدای قدیم زیر کرسی

فال حافظ مجمع میوه و خنده و آجیل

یادش بخیر شب یلدا، اگه شد، منو بیدار نکنید

عکس تولد , عکس تولدت مبارک , عکس تولدم مبارک , عکس تبریک تولد , عکس تولدم نزدیکه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا جدید

شب یلدا همیشه جاودانی است

زمستان را بهارزندگانی است

عکس کیک تولد , دانلود عکس کیک تولد , تزیین عکس کیک تولد , انواع عکس کیک تولد , عکس کیک تولد عاشقانه , عکس کیک تولد مردانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدایی

شب یلدا شب فر و کیان است

نشان ازسنت ایرانیان است

 دریا , عکس دریا , عکس دریاهای ایران و جهان , عکس دریاهای زیبا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا 1396

شب یلدا و وصف بی مثالش

خداوندا مخواه ،هرگز زوالش

عکس پروفایل , دانلود عکس پروفایل , عکس زیبا برای عکس پروفایل , عکس برای عکس پروفایل

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا بازیگران

شب یلدا فراتر از همه شب

نبینم هیچ کس افتاده در تب

عکس طبیعت , منظره , عکس منظره , عکس طبیعت زیبای ایران , طبیعت جهان

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا مبارک

شب یلدا زحزن و غم مبراست

بساط شادمانی ها مهیاست

گل رز , دسته گل رز , عکس گل رز , گل رز قرمز سفید آبی سیاه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدای بازیگران

شب یلدا بیا روشن روان شو

به نزد شاعران همزبان شو

عکس ترسناک , عکس ترسناک واقعی , عکس ترسناک فانتزی , عکس وحشتناک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا عاشقانه

شب یلدا شب سال است ای دل

مرا در انجمن ، شعراست محمل

موتور , عکس موتور , عکس موتور سیکلت , دانلود عکس موتور , عکس موتور هندا و کراس

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با متن

شب یلدا بلند است و یگانه

نمی گیرد دلم هرگز بهانه

 عکس گرگ , دانلود عکس گرگ با متن , عکس گرگ وحشتناک زخمی , عکس گرگ برای پروفایل

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا با کیفیت بالا

شب یلدا کنار دوستان باش

برای ما گلی ازبوستان باش

 عکس بازیکنان پرسپولیس و همسرانشان , عکسهای بازیکنان پرسپولیس و همسرانشان , تصاویر بازیکنان پرسپولیس و همسرانشان , عکس بازیکنان پرسپولیس با همسرانشان

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس سفره شب یلدا با کیفیت بالا

شب یلدا به آجیل و ترانه

بساط میوه ها در کنج خانه

 عکس رمانتیک , عکس رمانتیک دو نفره , عکس رمانتیک عاشقانه , عکس رمانتیک جدید , عکس رمانتیک با کیفیت بالا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس تبریک شب یلدا با کیفیت بالا

شب یلدا ، انار و هندوانه

غذا سبزی پلو، ماهی بهانه

 عکس قلب , عکس قلب شکسته , عکس قلب عاشقانه انسان , عکس قلب و گل فانتزی

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا با کیفیت بالا

ﺩﻭ ﻗﺪﻡ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮﻭﺩ

ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺭﻧﮓ ِ ﻗﺸﻨﮓ ﺍﺯ ﮐﻒ ِ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﻭﺩ

ﻫﺮﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺑﺮ ﺍﻧﮕﯿﺨﺖ ﮔﻮﺍﺭﺍﯾﺶ ﺑﺎﺩ ……

ﺩﻝ ِ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﻮﻗﯽ ﭘﯽ ِ ﯾﻠﺪﺍ ﺑﺮﻭﺩ؟

ﮔﻠﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭ !

ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺲ ﻛﻦ !

ﺗﺎ ﺑﺠﻨﺒﻴﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻡ !!

ﻣﻬﺮ ﺩﻳﺪی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻫﻢ ﺯﺩﻥ ﭼﺸﻢ ﮔﺬﺷﺖ ….

ﻳﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ !!

ﺑﺎﺯ ﻛﻢ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻴﺪ !!

ﺍﻳﻦ ﺷﺘﺎﺏ ﻋﻤﺮﺍﺳﺖ …

ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺑﺎﻭﺭﻣﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺖ !!

ﺯﻧﺪگی ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻛﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺲ ﺍﺳﺖ؛

ﺯﻧﺪگی ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﻢ ﺍﺳﺖ؛

ﺯﻧﺪگی ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻏﻢ ﺍﺳﺖ؛

ﭼﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻡ ﻭ

ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻭ

ﭼﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ …

ﺯﻧﺪگی ﻣﻌﺮﻛﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺎﺳﺖ …

 ﺯﻧﺪگی ﻣﻴﮕﺬﺭﺩ …

ﺯﻧﺪگی ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺭﺍﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻼﻣﺖ ﺑﺪﻫﺪ؛

ﺯﻧﺪگی ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺳﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪﻫﺪ؛

ﺯﻧﺪگی ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﺖ ﺑﺪﻫﺪ؛

ﭼﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺯ

ﻭ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺯ

ﻭ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺯ …

ﺯﻧﺪگی ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻴﺪﺍﺭﯼ ﻣﺎﺳﺖ

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ…

 عکس پروفایل شاد , عکس پروفایل شاد دخترونه , عکس پروفایل شاد پسرانه , عکس پروفایل شادی

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس با کیفیت بالا از شب یلدا

یلدا شب بلند غزلهای مشرقی ست

میلاد هر ترانـــه زیبـای مشرقی ست

آهسته می رسند به مقصد ستاره ها

مهتـــاب گاهواره رویای مشرقی ست

عکس محرم , عکس محرم hd , عکس محرم جدید , دانلود عکس محرم , عکس برای محرم

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا جدید 96

شوم از شام یلدا تیره‌تر بی

درد دلم ز بودردا بتر بی

همه دردا رسن آخر بدرمون

درمان درد ما خود بی اثر بی

 عکس دختر , دانلود عکس دختر ایرانی , گالری عکس دختر بچه , تصاویر دختر زیبا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا جدید

شب یلدای غمم را سحری پیدا نیست

گریه‌های سحرم را اثری پیدا نیست

 عکس میوه , عکس میوه های خوشمزه , دانلود عکس میوه های تابستانی , عکس میوه جات عجیب , انواع عکس میوه بهار

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس نوشته شب یلدا جدید

با خود از بهر تسلی شب یلدای فراق

هرچه گفتم ز زبان تو غلط بود غلط

موش , عکس موش , زندگی موش , غذای موش , همه چیز در مورد موش

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس تبریک شب یلدا جدید

روزهای تیره بر شبها فزود

عمر من شد یک شب یلدای عشق

ای تهی از معرفت زحمت ببر

فیض داند قدر نعمتهای عشق

مدل مانتو دانشجویی , مدل مانتو دانشجویی جدید , مدل مانتو دانشجویی 97 , مدل مانتو دانشجویی خوش رنگ

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

جدیدترین عکس شب یلدا

آبروی شمع را بیهوده نتوان ریختن

صد شب یلداست در هر گوشه ی زندان ما

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

جدیدترین عکس های شب یلدا

صحبت حکام ظلمت شب یلداست

نور ز خورشید جوی بو که برآید

بر در ارباب بی‌مروت دنیا

چند نشینی که خواجه کی به درآید

 تزیین سالاد,عکس تزیین سالاد,مدل تزیین سالاد

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس های جدید برای شب یلدا

برآی ای صبح مشتاقان اگر نزدیک روز آمد

که بگرفت این شب یلدا ملال از ماه و پروینم

 عکس آموزش انواع تزیین برنج با زعفران و زرشک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا جدید

شب محنت من ز امداد فکرت

درازی شبهای یلدا گرفته

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس دسر شب یلدا جدید

با طلعت رای گیتی افروزت

خورشید برآید از شب یلدا

 عکس آفت دهان , عکس آفت دهانی , عکس از آفت دهان , عکسهای آفت دهان , عکس بیماری آفت دهان

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدایی عروس

بس درازستی ای شب یلدا

لیک با زلف دوست کوتاهی

 عکس آهو , عکس آهوی زیبا , عکس آهو بره , عکس آهو و شیر , عکس آهو کارتونی , عکس آهو و گوزن

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدایی

کرده خورشید صبح ملک تو

روز همه دشمنان شب یلدا

 عکس پروفایل خاص , عکس پروفایل خاص پسرانه , عکس پروفایل خاص دخترانه , عکس پروفایل خاص و تک , عکس پروفایل خاص پسرونه 2017

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا

زلف تو شب دراز یلدا

رخسار تو مهر روز افزون

عکس آسمان , عکس آسمان برای پروفایل , عکس آسمان ابری , عکس آسمان در شب , عکس آسمان بارانی

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا بازیگران 96

هست در سالی شبی ایام را یلدا ولیک

کس نشان ندهد که ماهی را دو شب یلدا بود

 عکس گل , دانلود عکس گل , عکس گل زیبا , عکس گل برای پروفایل , عکس گل متحرک , عکس گل برای تسلیت

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا بازیگران ایرانی

شب یلدا است هر تاری زمویت، وین عجب کاری

که من روزی نمی بینم، خود این شبهای یلدا را

عکس چشم , دانلود عکس چشم زیبا , عکس چشم عسلی , عکس چشم اشک آلود , عکس چشم گریان دختر پسر

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا بازیگران

روز پهلوی شب یلدا زند

خویش را امروز بر فردا زند

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا مبارک

اشک خود بر خویش میریزیم چو شمع

باشب یلدا در آویزیم چو شمع

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس از شب یلدا مبارک

چشم جانرا سرمه اش اعمی کند

روز روشن را شب یلدا کند

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس متحرک شب یلدا مبارک

کس نداند غم خسرو مگر آن کس که مباد

بی چراغی بود اندر شب یلدا مانده

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا پیشا پیش مبارک

بر رخ تو کآفت جان من است

از شب یلدا سپه آورده ای

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

شب یلدا مبارک با عکس

دور است کاروان سحر زینجا

شمعی بباید این شب یلدا را

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس نوشته شب یلدا با کیفیت بالا

گر آن کیخسرو ایران و تور است

چرا بیژن شد اندر چاه یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با متن

لبخند که می زنی

توی دلم انگار اناری ترک بر می دارد

با نگاه تو ناتمام می مانند تمام شعر های دنیا

می دانی!

همه ی این قصه ها

از شهرزاد چشم های تو شروع شد

و الا عاشق ها

عقل شان به این چیزها قد نمی دهد

حالا دیگر

تقصیر یلدای موهای توست

اگر این شب ها خوابشان نمی برد

آخر بهار را

به زمستان گره زده ای

راستی

یک امشب پشت پنجره بایست

بگذار حواس فردا پرت بشود

شاید به اندازه یک دقیقه

بیش تر خواب ببینمت

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدایی

در یلداهای بی نهایت هر روزمان

آنقدر به دنبال

آرزوهای گم شده ی خودمان گشتیم

که روزهایمان

به کوتاهی نگاهمان شد!

آرزویم ماندگاری یلدا

در نگاهت است؛

نه فقط در شب هایت

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا مبارک باد

در شب یلدای عشقت شب نشین باده ام

خسته از دلتنگی‌ات با جام ها جان داده ام

نیستی هر لحظه اما با منی در شعر من

با خیالت مست در آغوش غم افتاده ام

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس های شب یلدا مبارک

اما برای من

هر شب بی تو

یلداست

منی که

زیر حافظ چشمانت

یادت را

دانه دانه می کنم

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدای بازیگران ایرانی

یلدا، تو را دوست دارم، به اندازه همه ستاره هایى که در چشم هایت مى درخشند،

اى خواستنى ترینِ شب ها! طعم تو، به اندازه همه صبح هاى دل انگیز آفتابى بهار، شیرین است.

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدای بازیگران 96

شب یلداست؛ شبى که در آن انار محبت دانه مى شود و سرخى عشق و عاطفه، نثار کاسه هاى لبریز از شوق ما؛ شبى که داغى نگاه هاى زیباى بزرگ ترها در چشمان کودکان اوج مى گیرد و بالا مى رود.

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا بازیگران

عمرتون صد شب یلدا

دلتون قدر یه دنیا

توی این شبهای سرما

یادتون همیشه با ما

دل خوش باشه نصیبت

غم بمونه واسه فردا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدای هنرمندان

یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آن قدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت.
یلدایتان مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا بازیگران 96

روی گل شما به سرخی انار

شب شما به شیرینی هندوانه

خندتون مانند پسته

و عمرتون به بلندی یلدا

شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا عاشقانه

یلدا، مجالى است براى تکرار هر آنچه روزگارى، سرمشق خوبى هایمان بوده اند
و امروز بر روى طاقچه عادت هایمان غبار مى گیرند.

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدای عاشقانه

یلدا، تو که مى آیى، بزرگ ترهاى شاید فراموش شده،
دوباره به جوان ترهاى مهمان، به گرمى لبخند مى زنند.

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا عاشق

امشب، میوه سربسته حرف هایمان را روبه روى هم مى گذاریم

تا طعم شیرین دوستى را به کام زمستانى روزگار بچشانیم.

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس نوشته شب یلدا عاشقانه

تنها چند دقیقه ناقابل مى تواند از یک شب عادى، شب یلدا بسازد؛

ولى با هم بودن است که آن را نیک نام کرده و در تاریخ ماندگار شده است.

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا عاشقانه

شب یلدا، «شب عاشقان بی دل» آکنده از عطر مهربانی، سرشار از ترنّم عشق و لبریز از تبسّمِ آینده باد!

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس عاشقانه برای شب یلدا

توی سرمای این شب طولانی به فکر بی خانه مان هایی که چشم میزنند زودتر صبح بشه هم هستی ؟

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با متن زیبا

شیرینىِ در کنار هم بودن لبخندهاى امشب، هزار بار بهتر از اشکِ حسرت ریختن بر مزار جدایى هاى فرداست.

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا مبارک باد

ما منتظر صبح شب یلدایی

دستی به دعا تا فرج فرداییم

شب یلدایتان مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا با کیفیت بالا

امشب جایی نری میخوام بشمرمت

جوجو یلدات مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا همراه با متن

محفل آریاییتان طلایی ، دلهایتان دریایی ، شادیهایتان یلدایی ، پیشاپیش مبارک باد این شب اهورایی

روی گل شما به سرخی انار

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

جدیدترین عکس های شب یلدا

شب یلدا شب بزم و سرور است / شبی طولانی و غمها بدور است

شباهنگام تا وقت سحرگاه / بساط خنده و شادی چه جوراست

یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا عاشقانه

شب یلدا همیشه جاودانی است / زمستان را بهارزندگانی است

شب یلدا شب فر و کیان است / نشان از سنت ایرانیان است

یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدایی عروس

یلداست بگذاریم هر چه تاریکی هست هرچه سرما و خستگی هست تا سحر از وجودمان رخت بربندد امشب بیداری را پاس داریم تا فردایی روشن راهی دراز باقیست
شب یلدا مبارک!

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا جدید

شب یلدا شد و میلاد خوش ایزد مهر / زایش نور از این ظلمت تاریک سپهر

شب یلدا شد و بر سفره دل باده عشق / رخ معشوقه و مدهوشی دلداه عشق

شب یلدایتان پرستاره و پر خاطره باد

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا 1396

باور به نور و روشنایی است ،

که شام تیره ،از دل شب یلدا

جشن مهر و روشنایی به ما هدیه میدهد

یلدایتان مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس های شب یلدا مبارک

هر چه از روشنی و سرخی داریم برداریم کنار هم بنشیینیم و بگذاریم که دوستی ها سدی باشند در برابر تاریکی ها

یلدایتان رویایی

روزهایتان پر فروغ

شبهایتان ستاره باران!

میان دوستان افتاده ای تک / رخت هندونه ،زلفت عین پشمک!

برایت می زنم اینک پیامک / شب یلدای تو ای گل! مبارک!

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدای بازیگران

شب شما به شیرینی هندوانه

خندتون مثل پسته

و عمرتون به بلندی یلدا

شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با متن عاشقانه

بلندترین شب سال هم خورشید را ملاقات خواهد کرد و این یعنی

بوسه گرم خداوند بر صورت زندگی وقتی همه چیز یخ می زند.

یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس با متن برای شب یلدا

من امشب دارم می رم، فکر نکنم دیگه همدیگر رو ببینیم… منو فراموش نکن و به خاطر تمام بدی هام منو ببخش…

از طرف پاییز – یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس های جدید برای شب یلدا

ببین چگونه قناری ز شوق می لرزد

نترس از شب یلدا بهار آمدنی است

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

جدیدترین عکس شب یلدا

همهً شب های غم آبستن روز طرب است

یوسف روز ز چاه شب یلدا آید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس نوشته شب یلدا با کیفیت بالا

بیا ای دل کمی وارونه گردیم

برای هم بیا دیوونه گردیم

شب یلدا شده نزدیک ای دوست

برای هم بیا هندونه گردیم

شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس دسر شب یلدا جدید

عمرتون ۱۰۰ شب یلدا/دلتون قد یه دریا /توی این شب های سرما/یادتون همیشه با ما

شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با کیفیت بالا

شب یلدا عزیزه هندوونه پ

اگر چه ترش و لیزه هندوونه پ

بهایش را چو پرسیدم ز یارو

بگفتا هیس جیزه هندوونه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا عاشقانه

شب یلدا کنار یار بودی

به او دلبسته و بیمار بودی

شپش هایش گرفتی از سر شب

تو ِ نادان مگر بیکار بودی؟

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا جدید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس با متن برای شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با متن عاشقانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس سفره شب یلدا با کیفیت بالا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با متن زیبا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس تبریک شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا همراه با متن

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

متن تبریک شب یلدا با عکس

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا مبارک باد

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس بازیگران در شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا جدید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس با کیفیت بالا از شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس تبریک شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس تبریک شب یلدا با کیفیت بالا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا با کیفیت بالا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس های شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

ّعکس نوشته شب یلدا جدید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا بازیگران

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس نوشته شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با متن عاشقانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با کیفیت بالا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس بازیگران در شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس تبریک شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با متن زیبا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس نوشته شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا جدید 96

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس عاشقانه از شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

متن تبریک شب یلدا با عکس

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا بازیگران 96

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس تبریک شب یلدا جدید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس تبریک شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا بازیگران ایرانی

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا همراه با متن

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس پیشاپیش شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس بازیگران در شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا جدید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس های شب یلدای بازیگران

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس سفره شب یلدا با کیفیت بالا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا بازیگران

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا با کیفیت بالا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با متن

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا 1396

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا با کیفیت بالا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس دسر شب یلدا جدید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس نوشته شب یلدا با کیفیت بالا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدایی عروس

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدایی

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدایی

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا بازیگران ایرانی

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس نوشته شب یلدا جدید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس نوشته شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس های جدید برای شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا جدید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس تبریک شب یلدا با کیفیت بالا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس های شب یلدای بازیگران

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا جدید 96

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا جدید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس تبریک شب یلدا جدید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس عاشقانه از شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا با متن

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا همراه با متن

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس متناسب با شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا همراه با متن

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس پیشاپیش شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

جدیدترین عکس شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدایی

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

جدیدترین عکس های شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس متناسب با شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس با متن درباره شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس با متن درباره شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس متناسب با شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس پیشاپیش شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس های شب یلدای بازیگران

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس با کیفیت بالا از شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدای بازیگران

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا

شعر در مورد سیب

سه‌شنبه 14 آذر 1396 ساعت 16:05

شعر در مورد سیب

شعر در مورد سیب,شعر در مورد سیب سرخ,شعر در مورد سبیل,شعر در مورد سیب سبز,شعر در مورد سیب کودکانه,شعر در مورد سیب زمینی,شعر در مورد سیب هفت سین,شعر در مورد سیب و حوا,شعر در مورد سیب برای کودکان,شعر در مورد سیب سرخ حوا,شعری در مورد سیب سرخ,شعر درباره سیب سرخ,شعر درباره سیب سرخ,شعری درباره سیب سرخ,شعر زیبا در مورد سیب سرخ,شعر نو در مورد سیب سرخ,شعر در مورد سبیل مرد,شعری در مورد سبیل,شعر در مورد سبیل,شعر طنز در مورد سبیل,شعر درباره سبیل,شعر نو در مورد سبیل,شعر در مورد ریش و سبیل,شعر درباره سبیل مرد,شعر درباره سیب سبز,شعری کودکانه در مورد سیب,شعر درباره سیب زمینی,شعری در مورد سیب زمینی,شعر طنز درمورد سیب زمینی,شعری درباره سیب زمینی,شعر درباره سرکه هفت سین,شعر در وصف سیب,شعر در وصف سبیل,شعر در وصف سیب سرخ,شعری در وصف سیب,شعری در وصف سبیل,شعر در وصف سبیل,شعری در وصف سیب سرخ,شعر سیب,شعر سیب حمید مصدق,شعر سیب سرخ فاضل نظری,شعر سیب فریدون مشیری,شعر سیب سهراب سپهری,شعر سیب سرخ,شعر سیب از زبان خدا,شعر سیب سرخ حوا,شعر سیب حمید مصدق و فروغ فرخزاد,نقد شعر سیب حمید مصدق,شعر سیب فریدون مشیری,دانلود شعر سیب فریدون مشیری,متن شعر سیب سهراب سپهری,شعر سهراب سپهری در مورد سیب,شعر سیب سرخ,شعر سیب سرخی,شعر سیب سرخ عربستان,شعر سیب سرخ عشق,شعر سیب سرخ فروغ فرخزاد,شعری سیب سرخ,شعر خوانی سیب سرخی,شعر نو سیب سرخ حوا,شعر در مورد سیب سرخ حوا

شعر در مورد سیب

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد سیب برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

زندگی خالی نیست مهربانی هست، سیب هست،

ایمان هست

آری تا شقایق هست، زندگی باید کرد

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در مورد سیب

من به سیبی خشنودم

و به بوییدن یک بوته بابونه

من به یک آینه یک دلبستگی پاک قناعت دارم

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر در مورد سیب سرخ

لبخند تو با اخم تو زیباست که چون سیب

شیرینی و با ترشی دلخواه عجینی

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر در مورد سبیل

مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است

کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

یک روز  از بهشتت دزدیده ایم یک سیب

عمری است در زمین ات هستیم تحت تعقیب

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

شعر در مورد سیب کودکانه

به جای گندم از امروز، سیب می کِشمت

هــــــــــزار مرتبه آدم- فریب مــی کشمت

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر در مورد سیب زمینی

رد شد شبیه‌ رهگذری‌ باد، از درخت‌

آرام‌ سیبِ کوچکی‌ افتاد از درخت‌

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعر در مورد سیب هفت سین

بوی سیب می دهد تمام خاطرم برای چیست؟

این صدای آشنا که می نوازدم صدای کسیت؟

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعر در مورد سیب و حوا

انکحتُ… عشق را و تمام بهار را   !

زوّجتُ… سیب را و درخت انار را !

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر در مورد سیب برای کودکان

مگذار که دندانزده غم شود ای دوست

این سیب که نا چیده به دامان تو افتاد

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر در مورد سیب سرخ حوا

آدم نبود و… با تو به گندم سلام کرد ؟!

حوا نبود و سیب تو را چید؟!… می شود؟!

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

شعری در مورد سیب سرخ

جنگ بر سر من و خدا و عشق بود سیب

سیب بی گمان در این میانه بی گناه بود

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعر درباره سیب سرخ

به همنشینی پاکانِ کربلا رفته

گرفته شال عزا، بوی سیب بعضی ها …

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

شعر درباره سیب سرخ

داده ام دخترکان سیب بریزند به حوض

گفته ام تا همه جا هلهله برپا بشود

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعری درباره سیب سرخ

خواستی جاذبه ات را به رخ من بکشی

شاخه ی سیب دلم را بتکانی بروی

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

شعر زیبا در مورد سیب سرخ

و یا به جوهری از رنگ سیب روی لبت

دو آیه از لب خود، از هبوط بنویسم

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

شعر نو در مورد سیب سرخ

وسوسه یعنی تو! شالیزار هم یعنی بهشت

بیخودی آدم دچار سیب و گندم می شود…

شعر مردانگی , شعر در مورد مردانگی , شعر درباره مردانگی , شعر در وصف مردانگی

شعر در مورد سبیل مرد

تو را از سرخی سیب غزل هایم گریزی نیست

تو هم مانند آدم زود اغوا می شوی گاهی

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

شعری در مورد سبیل

حوا که سیب… آدم فریب و آسمان مُهر

درها به هم، جبریل غم، شیطان قسم خورد

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

شعر در مورد سبیل

سیب را حوا به آدم داد و شیطان شد رجیم !!

آه از این دردی که یک عمر است شیطان می کشد

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

شعر طنز در مورد سبیل

پیش هم بودن و هم جنس نبودن درد است

آه از آن سیب که در پاى چنار افتاده

شعر خنده , شعر در مورد خنده , شعر درباره خنده , شعر در وصف خنده

شعر درباره سبیل

از نیمه های گمشده ترسیده ام اما

این سیب را هم با تو قسمت میکنم بی تو

شعر چوپان , شعر در مورد چوپان , شعر درباره چوپان , شعر در وصف چوپان

شعر نو در مورد سبیل

هوس سیب نکن فصل انار است انار

پی این میوه مرا راهی لبنان نکنی

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

شعر در مورد ریش و سبیل

اگر چه چشم پر از خواب و جاده هموار است

به شوق سیب لبت تا بهشت می رانم!

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

شعر درباره سبیل مرد

آشنایی همیشه شیرین نیست

شاخه ای سیب کال می انداخت

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

شعر درباره سیب سبز

فریب وسوسه خوردن گناه آدم بود

گناه آدم و حوّا که سیب خوردن نیست!

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

شعری کودکانه در مورد سیب

در شب چشم تو من خواب عجیبی دیدم

خواب دندان زدنِ سرخیِ سیبی دیدم

شعر حضرت مهدی , شعر در مورد حضرت مهدی , شعر درباره حضرت مهدی , شعر در وصف حضرت مهدی

شعر درباره سیب زمینی

حتی اگر بدانم فردا جهان نابود می‌شود،

باز هم درخت سیبم را خواهم کاشت

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

شعری در مورد سیب زمینی

سیبی هستی آویزان

از شاخه‌ای در آسمان

باور کن

عابد نیستم

عاشقی ناگزیرم

که چنین دست‌هایم را

به چیدن تو

بلند کرده‌ام.

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

شعر طنز درمورد سیب زمینی

بعد رفتنت

رودخانه ای از این اتاق گذشت

و من

نه سیبی سرخ بودم

که به دست های کسی برسم

نه برگی خشک

که جایی گیر کنم

قایقی کاغذی بودم

پر از کلماتی از تو.

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعری درباره سیب زمینی

تو سیبِ گلابی در دست‌های بایر من بودی

و من می‌خواستم دو حبه ترانه شوم

در چای زنده‌گی‌ات…

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر درباره سرکه هفت سین

برای امشب سیبی گاز زده ام

مرا به زمین نخواهند برد

در ملکوت خواندم نوشته بود جهنم را به من خواهند داد

من اما گاز زدم و این بار فریب تو را خوردم

چه باشکوه فریب تو را خوردم

حالا نوبت توست

تو باید گاز بزنی این سیب شیرین را

نترس!

بهشت را به تو خواهم داد

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

شعر در وصف سیب

آمدنت

آمیزه­ ی خزیدن و پرواز است

تا سیب

روی هوا معلق بماند

و غار و غریزه

در رویای کام جویی یگانه شوند.

شعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

شعر در وصف سبیل

بی هیچ نام می آیی

اما تمام نام های جهان با توست

وقت غروب نامت دلتنگی ست

وقتی شبانه چون روحی عریان می آیی

نام تو وسوسه است

زیر درخت سیب

نامت حوا ست

و چون به ناگزیر

با اولین نفس که سحر می زند،

می گریزی

نام گریزناکت رویاست

 شعر رمضان , شعر در مورد رمضان , شعر درباره رمضان , شعر در وصف رمضان

شعر در وصف سیب سرخ

سیبی که حوا را وسوسه کرد،

به گمانم چیزی بود،

شبیه همین سیب گلوی تو

که طعمش را نچشیده

دلم قنج می رود برای تبعید شدن به آغوشت

 شعر جنگ , شعر در مورد جنگ , شعر درباره جنگ , شعر در وصف جنگ

شعری در وصف سیب

سرخی گونه هات

دل سیب های هفت سین را برده

و نگاه تو سبز ترین خیال دنیاست

 شعر قرآن , شعر در مورد قرآن , شعر درباره قرآن , شعر در وصف قرآن

شعری در وصف سبیل

تو آن‌ اشارتِ روشنی‌

که‌ آدم‌ را

به‌ برچیدن‌ سیب‌ِ سَرترین‌ شاخه‌ دعوت‌ کرد

شعر صبر , شعر در مورد صبر , شعر درباره صبر , شعر در وصف صبر

شعر در وصف سبیل

مثل کودکی که با بی اعتنایی به سیبی نگاه می کند

به آسمان خیره مانده ام

آسمانی که بین طلوع و غروبش

حتی سنجاقکی پوست نمی اندازد

آسمانی که روزش نیمی خورشید و نیمی زخم است

و شبش نیمی اضطراب و نیمی ماه

شعر نفاق , شعر در مورد نفاق , شعر درباره نفاق , شعر در وصف نفاق

شعری در وصف سیب سرخ

چون سیب رسیده ای

رها شده در رؤیا

با رود می روم

کاش

شاخه ای که از آب می گیردَم

دست تو باشد.

شعر کنار هم بودن , شعر در مورد کنار هم بودن , شعر درباره کنار هم بودن , شعر در وصف کنار هم بودن

شعر سیب

دیگر به بهشت نمی‌روم

آنجا خون

تاوان سیبی بود

که با عشق به تو دادم…

تنها گوشه ی ته چشمان تو

بهشت که هیچ

ابدیتی است برای من

نگاهم کن…

شعر راستگویی , شعر در مورد راستگویی , شعر درباره راستگویی , شعر در وصف راستگویی

شعر سیب حمید مصدق

دلم نمی خواهد،

چیزی از دستت بقاپم.

تو مرا می شناسی،

اهل این بازی نیستم.

یادت باشد ،

سیب مرا هم موقع آمدن در سبد بگذاری.

امشب منتظر یک اتفاق عجیبم

شعر ایران , شعر در مورد ایران , شعر درباره ایران , شعر در وصف ایران

شعر سیب سرخ فاضل نظری

هیچ وقت نقاش خوبی نخواهم شد

امشب دلی کشیدم

شبیه نیمه سیبی

که به خاطر لرزش دستانم

در زیر آواری از رنگ ها

ناپدید ماند!

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

شعر سیب فریدون مشیری

باد که می زند

باور می کنم، سیب از هیچ اعتقادی آویزان نبود …

تنها حوا بود که می دانست جاذبه

سرگرمی ِ افتادنی هاست!

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

شعر سیب سهراب سپهری

هرچند می‌گویند

آدم به جرم خوردن سیب بهشتی

رانده شد از جنّت المأوا

و سال‌ها در شرح این موضوع دعوا بود؛

اما تن اردیبهشتی تو ثابت کرد:

سیبی که آدم گاز زد

از باغ حوّا بود!

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعر سیب سرخ

حوّا هم که باشی

من آدم نمی شوم

پس بی خودی جای بوسه

سیب تعارفَم نکن

شعر انتظار , شعر در مورد انتظار , شعر درباره انتظار , شعر در وصف انتظار

شعر سیب از زبان خدا

خوردن یک سیب رسیده‌ی سفید

در یک روز شفاف و

روشن زمستانی

محبوب من!

دل بستن به تو

مثل شادمانی نفس کشیدن است

در یک درختزار پوشیده از برف!

شعر پنجره , شعر در مورد پنجره , شعر درباره پنجره , شعر در وصف پنجره

شعر سیب سرخ حوا

سیبی هستی آویزان

از شاخه‌ای در آسمان

باور کن

عابد نیستم

عاشقی ناگزیرم

که چنین دست‌هایم را

به چیدن تو

بلند کرده‌ام

شعر امام حسن , شعر در مورد امام حسن , شعر در وصف امام حسن , شعر درباره امام حسن

شعر سیب حمید مصدق و فروغ فرخزاد

چون سرخ‌ترین سیب

در آغوش درختی

سخت است تو را دیدن و

از شاخه نچیدن

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

نقد شعر سیب حمید مصدق

از تو جدا شدم

چون سیبی از درخت

دردِ کنده شدن با من است

اندوه پاره پاره شدن.

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

شعر سیب فریدون مشیری

دیگر سیبی نمانده

نه برای من

نه برای تو

نه برای حوا و آدم

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

دانلود شعر سیب فریدون مشیری

سیبی که در نگاه تو می‌چرخد

آدم را وسوسه می‌کند

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

متن شعر سیب سهراب سپهری

قشنگ یعنی چه؟

قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال

و عشق ، تنها عشق

ترا به گرمی یک سیب می کند مانوس.

و عشق ، تنها عشق

مرا به وسعت اندوه زندگی ها برد ،

مرا رساند به امکان یک پرنده شدن

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

شعر سهراب سپهری در مورد سیب

ساحل دریا پر از گودال است

جنگل پر از درختانی که دلباخته‌ی پرندگانند

برف بر قله‌ها آب می‌شود

شکوفه‌های سیب آنچنان می‌درخشند

که خورشید شرمنده می‌شود

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

شعر سیب سرخ

سرخ می‌شوم

سبز می‌شوم

نگاه به نگاهم که می‌شوی

هوای باغهای سیب از سرم می‌افتد

جاذبه

قانون چشمهای تو بود.

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعر سیب سرخی

چقدر خوشحـال بود شیطــان، وقتی سیب را چیدم؛

گمان می کرد فریب داده است مرا؛

نمی دانست

تو پرسیده بودی:

مرا بیشتر دوست داری

یا ماندن در بهشـــت را

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعر سیب سرخ عربستان

چه می شد اگر خدا، آن که خورشید را

چون سیب درخشانی در میانه‌ی آسمان جا داد،

آن که رودخانه ها را به رقص در آورد، و کوه ها را بر افراشت،

چه می شد اگر او، حتی به شوخی

مرا و تو را عوض می کرد

مرا کمتر شیفته

تو را زیبا کمتر

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعر سیب سرخ عشق

همه می‌دانند

همه می‌دانند

که من و تو از آن روزنهء سرد عبوس

باغ را دیدیم

و از آن شاخهء بازیگر دور از دست

سیب را چیدیم

همه می‌ترسند

همه می‌ترسند، اما من و تو

به چراغ و آب و آینه پیوستیم

و نترسیدیم

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

شعر سیب سرخ فروغ فرخزاد

به اندازه چراهای بی شماری

که از خودم پرسیده ام

به اندازه سیب هایی

که نچیده پیش پای من افتاد

به اندازه خواب هایی

که ناخواسته دیده ام

به جرم بوسیدن یک “تــــو”

در شعری کوتاه

به خاطر رقص پیراهنم در باد

چقدر گناهکارم!

نزدیک تر بیا

تا بهشتی شوم

و از این همه حساب و کتاب

دست بردارم.

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

شعری سیب سرخ

دوباره سیب و غزل، من گناه می خواهم

دلی دچار تو و سر به راه می خواهم

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعر خوانی سیب سرخی

بوی تنت

مرا برمی‌گرداند

به دوران پیش از خودم

پیش از آن که باشم.

مگر پیش از تو

سیب هم وجود داشت؟

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر نو سیب سرخ حوا

من فکر می‌کنم

جاذبه‌ی تو از خاک نبوده

از آسمان بوده

از سیب نبوده

از دست‌‌هات بوده

از خنده‌هات

موهات

و نگاه برهنه‌ات

که بر تنم می‌ریخت

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر در مورد سیب سرخ حوا

 یک سیب بنی دیدم در باغ جمالش

هر سیب که بشکافت از او حور برآمد

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعر در مورد سیب

 سیب زنخ چو دیدی می دان درخت سیب

بهر نمونه آمد این نیست بهر خورد

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر در مورد سیب سرخ

 بوی سیب آمد مرا از باغ جان

مست گشتم سیب خوردن می روم

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعر در مورد سبیل

 گفت سعدی خیال خیره مبند

سیب سیمین برای چیدن نیست

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر در مورد سیب سبز

 لطافتهای عالم گرد کردند

ازان سیب زنخدان آفریدند

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعر در مورد سیب کودکانه

 ز آسیب درخت او چو سیبید

چون سیب درخت سنگسارید

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعر در مورد سیب زمینی

 ببین که سیب زنخدان تو چه می گوید

هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

شعر در مورد سیب هفت سین

 ز میوه های بهشتی چه ذوق دریابد

هر آن که سیب زنخدان شاهدی نگزید

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

شعر در مورد سیب و حوا

 چو طفلان تا کی ای زاهد فریبی

به سیب بوستان و شهد و شیرم

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

شعر در مورد سیب برای کودکان

 به خلدم دعوت ای زاهد مفرما

که این سیب زنخ زان بوستان به

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

شعر در مورد سیب سرخ حوا

 مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است

کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا

شعر در مورد سیب

( تعداد کل: 8 )
   1       2    >>